Odsłonięcie tablicy Cypriana Kamila Norwida

Autor Obywatelski

Uniwersytet Opols2015-11-10-144725ki zaprasza na uroczystość odsłonięcia tablicy Cypriana Kamila Norwida (1821–1883) wykonanej przez artystę rzeźbiarza Grzegorza Gustawa z Filadelfii. Tablica zostanie odsłonięta w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego mieszczącej się przy pl. Kopernika 11a, II piętro, 26 października 2016 r. o godz.13.00. Na uroczystość zapraszają; JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego Prof. dr hab. Marek Masnyk i Kustosz Wzgórza Uniwersyteckiego Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja. Na drugą część uroczystości zapraszamy do Muzeum UO, w którym zostaną przekazane eksponaty, których darczyńcami są Polacy mieszkający w USA.

Program przedstawia się następująco:

 – Słowo wprowadzające do uroczystego odsłonięcia tablicy C. K. Norwida – prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Kustosz Wzgórza Uniwersyteckiego

 – Uroczyste odsłonięcie tablicy – JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, Ryszard Druch, przedstawiciel Grupy Obywatelskiej Norwid w Nowym Jorku

 – Wystąpienie Pana Ryszarda Drucha przewodniczącego Grupy Obywatelskiej Norwid w Nowym Jorku i reprezentanta darczyńców tablicy Cypriana Kamila Norwida i przekazanie daru – unikalnych zabytkowych dokumentów do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

 – Amerykański epizod biografii Cypriana Kamila Norwida – wykład prof. dr hab. Irena Jokiel

Maciej Kochański, rzecznik prasowy UO.

Komentarze są zamknięte