Uproszczenia przy budowie małych obiektów i ogrodzeń

Autor Obywatelski

Budynki gospodarcze, uproszczenia_przy_budowie_6887387altany, garaże oraz ogrodzenia możemy budować teraz bez pozwolenia na budowę. Warto jednak wiedzieć, jakie wymogi muszą spełnić dane obiekty małej architektury, by można wznieść je na podstawie wniosku zgłoszeniowego.

Przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów budowlanych maksymalna powierzchni
a zabudowy parterowych budynków gospodarczych, garaży czy oranżerii (ogrodów zimowych), które można było wznieść w oparciu o zgłoszenie, wynosiła 25 m kw. Na chwilę obecną jest to 35 m kw.

Warto mieć jednak na uwadze, że rozstrzygająca w tej kwestii przesłanka prawna – art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego – wspomina o powierzchni zabudowy, a nie, co często jest przez inwestorów błędnie interpretowane, o powierzchni użytkowej. Oznacza to po prostu, że brane są pod uwagę wymiary zewnętrzne danego obiektu budowlanego, a nie powierzchnia pomieszczeń.

Jeśli powierzchnia zabudowy obiektu przekroczy 35 m kw., inwestor zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę. Zarówno w przypadku zgłoszenia, jak i przy pozwoleniu na budowę, odpowiedni wniosek, zawierający opis rodzaju i zakresu planowanych prac, należy przedłożyć u starosty (prezydenta miasta).

Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć także odpowiednie szkice i rysunki, natomiast przy zgłoszeniu oraz pozwoleniu oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Co więcej, wraz z wnioskiem o pozwolenie i przy niektórych zgłoszeniach (przykładowo tych dotyczących budowy domu jednorodzinnego), należy dostarczyć także cztery egzemplarze sporządzonego przez architekta projektu budowlanego.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte