Opolanie nie chcą reklam w mieście

Autor Obywatelski

Wyniki ostatnich imagesbadań wskazują, że 81 proc. mieszkańców Opola uważa reklamy zewnętrzne za szkodzące estetyce miasta. Badanie przeprowadził Urząd Miasta Opola w formie ankiet, których wynik jest następujący:

ponad 81 proc. badanych uważa, że reklamy nie służą estetyce miasta, ponad 72 proc. badanych uważa, że przeszkadzają podczas jazdy samochodem, blisko 77 proc. uważa, że reklamy są za duże.

Za pomocą ankiet zbadano również, czy w opinii mieszkańców Opola liczba reklam jest wystarczająca, czy jest ich zbyt dużo, czy zbyt mało. Zdecydowana większość mieszkańców uważa, że reklam (różnych) jest za dużo. Najwięcej ankietowanych (80 proc.) uważa, że reklam jest za dużo na terenie śródmieścia, jednocześnie najmniej osób (1,7 proc.) uważa, że na tym obszarze jest ich za mało.
W badaniu, przeprowadzonym w pierwszej połowie br., udział wzięło 415 osób wypełniając 395 ankiet elektronicznie oraz 20 w wersji papierowej. Ankieta była dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Opola.

Katarzyna Oborska Marciniak,  um opole

Komentarze są zamknięte