Ordo Iuris: odrzucenie projektu to nie koniec walki

Autor Obywatelski

Szanowny Panilogoe, dwa tygodnie temu, na posiedzeniu Sejmu, zaapelowałam do polskich posłów o rozpoczęcie prac nad obywatelskim projektem ustawy „Stop Aborcji”. Reprezentowałam głos prawie połowy miliona Polaków, którzy poparli inicjatywę pełnej, prawnej ochrony wszystkich dzieci.

W ostatnim czasie wiele osób słało mi swoje wyrazy wsparcia i wdzięczności. Dodawały mi one otuchy i pozwoliły zachować optymizm oraz stawiać czoła wielu brutalnym atakom. To tylko kolejny dowód na to, że projekt autorstwa Ordo Iuris był potrzebną inicjatywą.

Sejm naruszył zasady

Czwartkowa decyzja polskiego Sejmu spadła na nas niespodziewanie i boleśnie zakończyła krótką drogę legislacyjną projektu „Stop Aborcji”. Stało się to z naruszeniem zasad regulaminowych, po wadliwym zwołaniu komisji oraz wobec odmowy podjęcia przez posłów jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. Chociaż w czasie debaty sejmowej nasza propozycja przyjęta była nad wyraz entuzjastycznie, a z naszej strony wyrażaliśmy pełną gotowość do wypracowanie najlepszych rozwiązań chroniących życie, to ostateczna decyzja odebrała nam możliwość dalszej, merytorycznej pracy.

Nie składamy broni

Jednak nasza walka o życie nie ustaje. Otoczymy opieką prawną obrońców życia, którzy ścigani są za mówienie prawdy o aborcji. Będziemy wspierać marsze i manifestacje organizowane już niebawem w obronie godności życia, godności kobiet i praw rodziny. Nie zaprzestaniemy prac analitycznych, by podnosić świadomość prawną Polaków oraz wyjaśniać konstytucyjne i legislacyjne aspekty ochrony życia.

Przygotowany przez Ordo Iuris pakiet pomocowy, który towarzyszył inicjatywie „Stop Aborcji”, stał się podstawą konkretnych zobowiązań ze strony premier Beaty Szydło. Będziemy z uwagą obserwować dalsze prace legislacyjne, dokładając wszelkich starań, aby zapowiedziane rozwiązania przyczyniły się do ochrony życia w Polsce.

To wszystko dzięki naszym Darczyńcom

Pomoc – finansowa i moralna, naszych Darczyńców, bardzo nas pokrzepiła i pomogła stawiać czoła wszystkim trudnościom, które spotkaliśmy na naszej drodze. Inicjatywa „Stop Aborcji” wywołała narodową debatę, dzięki której Polacy mieli szansę poznać pełną argumentację przemawiającą za powszechną, prawną ochroną życia. Nie da się tego przecenić, bo przebudzenie ludzkich sumień i wytrącenie z marazmu moralnego, to duży krok ku ostatecznemu zwycięstwu!

Z wyrazami szacunku, Joanna Banasiuk Ordo Iuris

oprac. wiktor sobierajski

Komentarze są zamknięte