Szkolenie w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowa ustawa

Autor Obywatelski1

Blisko czterdziestu przedsgwc-1_0stawicieli organizacji pozarządowych z Kędzierzyna-Koźla gościło w poniedziałek w urzędzie miasta. Podczas szkolenia zorganizowanego przez gminę uczestnicy poznawali założenia nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Najważniejszą częścią prelekcji było zapoznanie się z nowymi wzorami umów, ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Nowe dokumenty obowiązują od 3 września.

– Wzory są inne i wymagają omówienia – tłumaczyła Alicja Gawinek, wiceprezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, która prowadziła szkolenie. – Przedmiotowe wzory mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert o którym mowa w ustawie oraz do trybów pozakonkursowych.
Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 16. a zakończyło po 20.

oprac. W.S

  1. NGO
    | ID: 92320a20 | #1

    Pani Dyrektor Centrum, była przełożona pani Gawinek w stowarzyszeniu OCWIP, teraz dała zarobić swojej b. podopiecznej z kasy Miasta, a więc z naszej kasy. Jak to się nazywa? Skandal.

Komentarze są zamknięte