Oświadczenie Animex dla prasy

Autor Obywatelski

animex_4W ramach sprostowania informacji na temat jakości produktów firmy „Animex Foods”, zamieszczamy oświadczenie nadesłane przez rzecznika firmy.


W związku z informacjami dotyczącymi przeprowadzanego przez Animex wycofania produktów wyjaśniamy:

Obecność antybiotyku stwierdzono w jednej próbce surowego mięsa tylko z jednego dnia (6  lipca). Nie stwierdzono obecności antybiotyku w finalnych produktach. Nie można w żaden sposób twierdzić, że produkty są „niebezpieczne”, „szkodliwe” czy też, że „zostały skażone”.

Produkty są w pełni bezpieczne i potwierdzają to opinie wydane przez Katedrę Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przez specjalistyczne laboratorium w Hamburgu oraz laboratorium referencyjne w Puławach. Opinie wyraźnie potwierdzają, że nie ma możliwości aby oznaczało to jakiekolwiek zagrożenie dla konsumentów. Jakiekolwiek informacje sugerujące inaczej to informacje nieprawdziwe.

Przekroczenie normy w mięsie surowym stwierdzono w jednej tuszy surowca, co jednak w żaden sposób nie oznacza, że można mówić także o przekroczeniu norm w produkcie. Wędliny są poddawane w trakcie produkcji wielu obróbkom technicznym i termicznym co powoduje, że finalny produkt jest całkowicie bezpieczny.  Warto dodać, że zakwestionowano 1 sztukę żywca wobec 4600 sztuk przywiezionych tego dnia do zakładu.

Animex dokonał dobrowolnie wycofania swoich produktów z kwestionowanej partii w trosce o wysoką jakość oferowanych przez siebie produktów. Proces wycofania produktów zakończył się dwa tygodnie temu, a partnerzy handlowi i konsumenci mogą otrzymać zwrot należności za wycofywane produkty.

Przypominamy, że wszystkie nasze zakłady produkcyjne, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, znajdują się pod stałym nadzorem weterynaryjnym i są objęte krajowym programem badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych oraz produktów leczniczych u zwierząt.

W przypadku ewentualnych wątpliwości, dalszych informacji udziela:

Andrzej Pawelczak

Rzecznik Prasowy Animex Foods

E mail: [email protected]

 


Redakcja „NGO” publikuje oświadczenie przesłane drogą elektroniczną. Przepraszamy, że mogło powstać wrażenie jakoby jakość produktów firmy „Animex Foods” była nieodpowiednia.

jkg

Komentarze są zamknięte