Konkurs na plakat „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”

Autor Obywatelski

pobraneRotmistrz Witold Pilecki był wzorem nowoczesnego Polaka, wykształconego i świadomego obywatela. Był także głęboko wierzącym katolikiem, czerpiącym refleksje z pracy Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. To ta formacja duchowa dała mu hart i charakter, pozwalając podejmować trudne i śmiertelnie niebezpieczne zadania w imię Polski Niepodległej. Witold Pilecki postanowił osobiście rozpoznać najdrastyczniejsze formy terroru niemieckiego okupanta – więzienie gestapo i obóz koncentracyjny Auschwitz.
W tym piekle na ziemi zorganizował i scalił struktury konspiracji i więźniarskiej samopomocy. Po ponad dwóch latach pobytu w obozie uciekł i napisał raporty, będące sumą jego obserwacji i doświadczeń, które przekazał konspiracyjnym władzom Polskiego Państwa Podziemnego dla powiadomienia wolnego świata o tragedii ofiar komór gazowych i zagładzie obywateli różnych wyznań i narodowości. Najobszerniejsza wersja raportu powstała już po zakończeniu działań wojennych, w 1945 roku.
Śmierć Rotmistrza Witolda Pileckiego zadana mu w 1948 roku przez komunistycznych okupantów Polski, nie położyła kresu nienawiści żywionej przez komunistów do tego wielkiego Polaka: został skazany na przemilczenie i zapomnienie, mimo tego, czego dokonał, jako „ochotnik do Auschwitz”. Jego dokonania jednoznacznie przypominały nie tylko o nim, ale także o ideałach, za jakie walczył i zginął – o Polsce Niepodległej, o wierności zasadom, o honorze i ludzkiej solidarności. W rządzonym przez komunistów kraju pamięć o polskiej niepodległości miała zostać zatarta i wymazana nie tylko z kart historii, ale także ze społecznej świadomości.
W hołdzie Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, urodzonemu przed 115 laty w Karelii, organizatorzy Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, postanowili wystawić „pomnik trwalszy niż ze spiżu”.
Idąc śladem ubiegłorocznego konkursu na plakat „Pułkownik Kukliński Zwycięska Misja”, organizatorzy postanowili zaprosić do Międzynarodowego Konkursu na Plakat artystów, wierząc w zainteresowanie konkursem głównie młodych twórców, którym bliska byłaby idea odrodzenia polskiej szkoły plakatu. Język plakatu jest zrozumiały pod każdą szerokością geograficzną, pozwala wyrazić ideę w sposób prosty i bezpośredni, daje komentarz dekoracyjny do życia społecznego ulicy.
Wiedząc, jak ważnym dla mieszkańców Tajwanu jest Rotmistrz Witold Pilecki – o czym świadczą już 4 wydania jego „Raportu” – kierujemy konkurs do twórców na całym świecie, chcących upamiętnić jego wyjątkową odwagę. Świat jeszcze nie poznał dostatecznie bohaterstwa Rotmistrza i jego zwycięskiej misji.
Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie na Plakat ufundowali Minister Obrony Narodowej oraz Fundacja PZU. Konkurs ma charakter otwarty. Organizator zaprasza studentów uczelni i wydziałów plastycznych, artystów plastyków, projektantów graficznych, osób zajmujących się projektowaniem reklamowym w Polsce i poza jej granicami. Każdy uczestnik może nadesłać 3 projekty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Celem konkursu jest stworzenie kolekcji składającej się z najlepszych prac, eksponowanych w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, a także w centrach kultury w kraju i za granicą. Plakaty należy przesłać na adres Biura Fundacji GDZIE,
ul. Parkingowa 18a, 05-462 Wiązowna, Polska, w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września 2016.
Skład Jury:
Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
Prof. Rosław Szaybo – artysta, projektant graficzny, (przewodniczący),
Dr Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka J. Piłsudskiego,
Wojciech Boberski – historyk sztuki,
Krzysztof Dydo – właściciel Galerii Plakatu Kraków, organizator wystaw,
Piotr Młodożeniec – artysta, projektant graficzny,
Herbert Knops – architekt, artysta mieszkający w Kolonii,
Wojciech Korkuć – artysta, projektant graficzny,
Krzysztof Kosior – prawnuk rotmistrza Witolda Pileckiego,
Małgorzata Kupiszewska – przedstawicielka Organizatora, Koordynator Projektu,
Wiesław Wałkuski – artysta, projektant graficzny.
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez:
Ministra Obrony Narodowej:
Nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca.
Fundację PZU:
I miejsce: 10 000 zł,
II miejsce: 6 000 zł,
III miejsce: 4 000 zł
Podane kwoty są kwotami brutto. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o PIT podatek zapłaci Organizator.

Wyróżnienia:
Wybrany plakat stanie się okładką do angielskiej wersji „Raportu Witolda”.
Prace wyróżniające się umieszczone zostaną w Katalogu powystawowym.

Nagrody specjalne:
Jury może przyznać nagrody specjalne nieprzewidziane regulaminem.
Nagrody zostaną wręczone 19 listopada 2016 w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Dodatkowych informacji udziela Jan Łepkowski Email: [email protected]

Biuro Prasowe Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony

Komentarze są zamknięte