ŚDM: Dzień Wspólnoty. Raban na ulicach Opola. A jutro Kraków….

Autor Obywatelski

Dzień Wspólnoty w digora-sw-anny-dz-wecezji opolskiej rozpoczął się uroczystą mszą świętą na Górze Świętej Anny. Mszy św. odprawianej w języku łacińskim przewodniczył bp Andrzej Czaja, a koncelebrowali m.in. kard. Philippe Barbarin – arcybiskup Lyonu (Francja), kard. José Luis Lacunza Maestrojuán, biskup David (Panama), arcybiskupi i biskupi z Czech, Niemiec, Malawi, Libanu, Holandii, Australii oraz około dwustu księży diecezji opolskiej oraz opiekunów grup młodych pielgrzymów.

23 lipiec to czas, w którym młodzież z wszystkich kontynentów świata uczestniczyła w liturgii, by głosić w świecie posłanie Matki Boskiej Opolskiej, brzmiące: Otwórzmy Jezusowi drzwi serca!
Przed rozpoczęciem Eucharystii wolontariusze odegrali scenkę teatralną przedstawiająca Zwiastowanie Pańskie. Po tym rozpoczęto nabożeństwo, które poprowadził biskup Andrzej Czaja w języku łacińskim.  Ważnym elementem mszy jak i całego dnia wspólnoty był wniesiony przez młodzież na ołtarz krzyż oraz obraz Matki Boskiej Opolskiej.
– Chcemy razem wołać o pokój w świecie. Chcemy pamiętać o ofiarach przemocy na świecie. Będziemy wołać o moc wiary i Bożego Ducha w nas i o łaskę owocnego przeżycia Światowych dni Młodzieży w Krakowie – tym przesłaniem rozpoczął uroczystość biskup opolski. W homilii biskup nawiązał do słów Św. Jana Pawła II „Abba Ojcze” jako ponadczasowe przesłanie, które my chrześcijanie powinniśmy wcielać w życie. Przypomniał także o koronacji obrazu Matki Boskiej Opolskiej, którego kopia była obecna podczas całej mszy na ołtarzu. Kazanie bowiem nawiązywało do obecnej Matki Boskiej Opolskiej, która prosi każdego z nas, by wziąć Jezusa do siebie. W ten sposób Maryja uświadamia nam co jest konieczne do bycia dojrzałym chrześcijaninem – jest to spotkanie. Spotkanie z osobą która nadaje życiu nową perspektywę i ukierunkowanie. Spotkanie z Jezusem.
– Być Chrześcijaninem znaczy Boga barć i Bogiem się dzielić – podkreślił biskup opolski w swojej homilii.
Po kazaniu kardynał Philippe Barbarin przewodniczył obrzędom odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Pytania zostały zadane w trzech językach, a każdy obecny odpowiadał „wierzę” w swoim ojczystym języku, po czym wspólnie odśpiewane zostało Credo. Podczas uroczystości również modlitwa wiernych została poprowadzona przez młodzież w różnych językach.
Najważniejszym i kulminacyjnym punktem tego spotkania było przekazanie zadania przez biskupa opolskiego młodzieży. W uroczystym marszu z flagami przedstawiciele dekanatów diecezji opolskiej odebrali z rąk biskupa zadanie, które brzmi: „Miłosierdzie Pana głoście! Trwajcie przed Jezusem i Jemu służcie! Astare coram Te et Tibi ministrare !”
Po odebraniu zadania młodzież zaśpiewała hymn Światowych Dni Młodzieży i opuściła opolski Nazaret, by jak mówi Ojciec Franciszek, zrobić raban na ulicach Opola.

Sylwia Kuznik, sekcja medialna ŚDM diecezji opolskiej

Komentarze są zamknięte