W Kędzierzynie-Koźlu rusza Politechnika Opolska!!!

Autor Obywatelski

4 lipca 2016kierunki-wist (1) zostanie uruchomiona internetowa rejestracja kandydatów (IRK) na studia stacjonarne I stopnia  w Kędzierzynie-Koźlu na kierunkach:  Przemysłowe technologie informatyczne  oraz Systemy biotechniczne – czytamy na stronie internetowej Politechniki Opolskiej. Nauka odbywać się będzie przy ulicy Kozielskiej 16, w budynku starej szkoły podstawowej nr 14.

Jakimi predyspozycjami powinien cechować się kandydat na studenta wydziałów zamiejscowych w Kędzierzynie-Koźlu?
Powinien mieć ścisły umysł, zdolność abstrakcyjnego myślenia, kreatywność techniczną, zainteresowanie informatyką, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, zdolność abstrakcyjnego myślenia oraz chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?
Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.
KARIERA
Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych. Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym dysponuje wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. A w Kędzierzynie-Koźlu i okolicach zapotrzebowania na informatyków nie brakuje.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń, w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych, w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Jak poinformowała ngopole.pl Katarzyna Szwedziak pełnomocnik rektora Politechniki Opolskiej ds. Utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Kędzierzynie-Koźlu pierwszy student już się zarejestrował w Internetowej Rejestracji Kandydatów Politechniki Opolskiej.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte