Uniwersytet Opolski z Nutricią

Autor Obywatelski

Wydział pobraneFilologiczny Uniwersytetu Opolskiego uruchamia we współpracy z firmą Nutricia nową specjalność na kierunku filologia angielska – język angielski w biznesie, specjalizacja język angielski w zakładzie produkcyjnym (kierunek studiów – English Philology; specjalność – Business English; specjalizacja – Business English in a manufacturing company).
Utworzenie tej specjalizacji w Instytucie Filologii Angielskiej jest reakcją na zapotrzebowanie firmy partnerskiej Nutricia. Program studiów na poziomie licencjackim powstał w konsultacji z nią i będzie umożliwiał studentom zdobycie wiedzy oraz uzyskanie szeregu kompetencji, które pomogą im w sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu w zakładzie produkcyjnym. Kształcenie na tej specjalizacji będzie miało profil praktyczny, co oznacza, że część zajęć odbędzie się w siedzibie firmy partnerskiej – łącznie kształcenie praktyczne oferowane przez firmę Nutricia obejmie 450 godzin.
Sylwetka absolwenta
Absolwenta kierunku English Philology ze specjalizacją Business English in a manufacturing company cechuje umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent dysponuje również wiedzą z sektora biznesowego i potrafi komunikować się w kontekście biznesowym wymagającym znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Studenci, którzy uzyskają tytuł licencjata ze specjalizacji Business English in a manufacturing company są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych, gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagane są zdolności analityczne i organizacyjne, a także wiedza z zakresu techniki, podstaw ekonomii i informatyki. Absolwent znajdzie zatrudnienie w działach zajmujących się planowaniem, zarządzaniem produkcją i projektami czy logistyką. Jednocześnie studia I stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Filologia, specjalność język biznesu lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych czy administracyjnych.

Osoby kontaktowe:
Dr Jarosław Bogacki, prodziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i rozwoju – 508 315 564
Mateusz Domański, firma Nutricia – 695 967 194

Marcin Miga rzecznik prasowy UO

Komentarze są zamknięte