Marek Staszewski wiceprezesem STOMOZ

Autor Obywatelski

Dyrektor szpitagetattach,mid,15214,mpid,5,min,1,uid,6d515ab4bb3c7de4la w Kędzierzynie-Koźlu i dotychczasowy szef oddziału opolskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, został wiceprezesem zarządu głównego tej ogólnopolskiej organizacji i jednocześnie jej skarbnikiem. Prezesem wybrano Iwonę Mazur, dyrektor ośrodka psychiatrii i zaburzeń mowy we Wrocławiu. Tak zdecydowano podczas walnego zgromadzenia stowarzyszenia, które odbyło się w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas głosowania nad wyborem wiceprezesów, Marek Staszewski otrzymał najwięcej mandatów uczestników zjazdu.
Dyrektorzy placówek z całego kraju postanowili, że to oni będą reprezentować ich na arenie krajowej, podkreślając przy tym wysokie kompetencje obu dyrektorów oraz ich dotychczasowy wkład w rozwój placówek. Łącznie organizacja skupia kilkaset osób, a jej zarząd składa się z pięciu przedstawicieli. Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej jest najstarszą i najważniejszą w Polsce organizacją, która gromadzi menedżerów zajmujących się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej. Z jej szeregów wywodzi się wielu ministrów, wiceministrów, pracowników urzędów centralnych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za organizację ochrony zdrowia w Polsce.
Konwent w Kędzierzynie-Koźlu to jednak nie tylko wybór nowych władz, ale również debata z ekspertami o wyzwaniach zdrowotnych polskich szpitali.
– Podejmujecie szereg działań wspierających środowisko menedżerskie, uczestniczycie w projektach edukacyjnych, co znacznie podnosi kompetencje zawodowe, aktywnie współpracujecie z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą. Jednak najbardziej istotnym aspektem waszej działalności, z puntu widzenia samorządu, jest promowanie i upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania  placówkami zdrowotnymi. To jak działania te doskonale przekładają się na realia, najlepiej oddaje przykład naszego szpitala w Kędzierzynie-Koźlu – zaznaczyła starosta Małgorzata Tudaj, dodając przy tym, że postęp w medycynie pociąga za sobą zmiany w funkcjonowaniu służby zdrowia. – Rozwiązania, jakie sprawdzały się kilka lat temu niekończenie znajdują zastosowanie dziś – mówiła.
Historia Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej sięga 1991 roku. W tym samym roku rozwiązano Układ Warszawski, odbyła się pierwsza w historii sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a pod koniec tego roku Polska została oficjalne podłączona do internetu. W tym samym roku Uniwersytet Warszawski opuścili pierwsi absolwenci Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia, które  zorganizowała i którym kierowała dr Katarzyna Tymowska. Postanowili oni założyć Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ).
Współczesny STOMOZ wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą decydentów, aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa, w konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Opiniuje akty prawne dotyczące ochrony zdrowia.

Adam Lecibil
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Komentarze są zamknięte