Nysa: Kordian Kolbiarz z absolutorium

Autor Obywatelski

Na ostas5tniej (08.06.) sesji Rady Miejskiej w Nysie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015 rok. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015 rok została podjęta 16 głosami za. Dwóch radnych było przeciw, a troje wstrzymało się od głosu. 
Przed głosowaniem w sprawie absolutorium Burmistrz Nysy przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nysa  wraz z informacją o stanie mienia za 2015r. Odczytano także uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za  2015r.; opinię Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy.
Po krótkiej i rzeczowej dyskusji radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie – Paweł Nakonieczny poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015r. Podczas debaty głos zabrał również Burmistrz Nysy. – Bardzo chciałbym podziękować wszystkim obecnym na sali, bo bycie radnym i bycie Burmistrzem nie jest sprawą łatwą, ale niesie to za sobą też wiele radości z tego, że można faktycznie zmieniać naszą rzeczywistość – powiedział Kordian Kolbiarz. – Budżet 2015 roku był budżetem skonstruowanym bez naszego udziału, ale był to budżet z którym poradziliśmy sobie w sposób dobry. Do największych zmian możemy zaliczyć zakup terenów po FSO. Już teraz wiemy, że był to kapitalny ruch i za to głosowanie na „tak” bardzo dziękuję. Dziękuję za wspólną pracę i mam nadzieję, że w tych kolejnych latach podtrzymamy dobre tempo, a z naszej pracy będą naprawdę wymierne efekty. Dziękuję jeszcze raz za współpracę, bo sam nie mógłbym zrobić nic. Wasze wsparcie jest niezwykle istotne – dodał burmistrz NysyKordian Kolbiarz tuż przed głosowaniem.

/witalis/

Komentarze są zamknięte