Brzeg: inwestycje w czytelnictwo

Autor Obywatelski

 

Brzeska biblioteka mieści się w starej XIX- wiecznej willi.

Brzeska biblioteka mieści się w starej XIX- wiecznej willi.

Głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu przy ul. Jana Pawła II nikomu bliżej prezentować nie trzeba. Każdy, kto chociaż przez chwilę korzystał z wypożyczalni, czytelni lub też komputerów, doskonale zna obiekt i kadrę. Mimo  ogromnego zaangażowania wielu osób w rozwój placówki oraz podniesienia standardów obsługi czytelników, przez wiele lat brakowało w bibliotece najważniejszego: komfortu pracy dla pracowników w odnowionych pomieszczeniach, a dla czytelników (również uczestników wydarzeń-koncertów, spotkań autorskich itp) korzystania z nowoczesnego obiektu znajdującego się w jednym z najpiękniejszych miejsc w mieście- XIX wiecznej willi.
Niebawem się to zmieni – mówi Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. – Jak zapowiadałem  wcześniej, biblioteka będzie jedną z wizytówek miasta. Zostaliśmy ujęci bowiem na liście instytucji, które otrzymają pomoc z uchwalonego przez Radę Ministrów Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach poprawy infrastruktury bibliotek na lata 2016-2020. Przystępując do programu brzeska biblioteka będzie mogła wykonać szereg zadań związanych z remontem, modernizacją oraz wyposażeniem budynku biblioteki. Przedsięwzięcie zakłada także konserwację i odnowienie elewacji obiektu. Planowane prace związane z remontem i modernizacją budynku biblioteki mają objąć: instalację dźwigu osobowego w celu ułatwienia dostępu do biblioteki, przede wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz budowę toalet dla osób niepełnosprawnych, remont elewacji budynku, malowanie ścian, naprawę podłóg oraz montaż klimatyzacji w celu poprawy warunków pracy i korzystania z biblioteki, adaptację i wyposażenie pracowni dygitalizacji cennych zbiorów biblioteki, w tym zbiorów regionalnych oraz montaż bramek antykradzieżowych, stworzenie stref przeznaczonych do odsłuchu „książki mówionej”,
przeglądania cennych zbiorów w formie elektronicznej (zdigitalizowanych), czytania książek i czasopism z wykorzystaniem powiększalników optycznych, montaż wrzutni książek, która umożliwi wszystkim użytkownikom zwrot wypożyczonych zbiorów również po godzinach pracy biblioteki, adaptację pomieszczeń dla dzieci (tzw. kącik malucha, miejsce do bezpiecznej zabawy, w czasie korzystania z biblioteki opiekunów) oraz dla młodzieży i dorosłych, wszystkich pasjonatów gier planszowych i zajęć artystycznych, w celu organizowania turniejów oraz warsztatów plastycznych.
Nowoczesne wyposażenie biblioteki w powiększalniki optyczne do czytania dla osób niedowidzących (z możliwością wypożyczania do domu), sprzęt do odsłuch audiobuków i korzystania z e-zbiorów, zabawki i sprzęt do kącika malucha, a także słuchawki, kamery w czytelni internetowej, wyposażenie (regały, stoły, itp.) pomieszczeń do gier planszowych i zajęć plastyczno-artystycznych, służyć będą wszystkim czytelnikom biblioteki (dzieciom, młodzieży, dorosłym). Zarówno tym zainteresowanym książką, czasopismem, grą planszową, a także tym, którzy są zwolennikami warsztatów artystycznych oraz spotkań w gronie hobbystów. Uwzględniając w wyposażeniu biblioteki takie elementy jak: zewnętrzna tablica informacyjna, system znaków informujących o bibliotece rozmieszczony na terenie miasta, pojawi się możliwość zwiększenia popularności samej biblioteki oraz dostępności do informacji o organizowanych przez placówkę imprezach edukacyjno-kulturalnych wśród mieszkańców Brzegu.
Inwestycje planowane w bibliotece mają kosztować ponad 2,3 mln zł. Natomiast kwota dofinansowania wyniesie ponad 1,7 mln zł. Wkład własny Gminy Brzeg sięgnie 579 tys. zł.

za www.brzeg W.S

Komentarze są zamknięte