PUP Kędzierzyn-Koźle: są pieniądze na staże dla niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych

Autor Obywatelski

Powiatowy Urząd Pracy w Kunnamedędzierzynie – Koźlu dysponuje środkami na wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych. Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków na: …STAŻE głównie dla osób niepełnosprawnych lub długotrwale bezrobotnych
– dla osób do 30 roku życia – do 8 miesięcy,
– dla osób po 30 roku życia – do 6 miesięcy,
wymagana deklaracja zatrudnienia to minimum 3 miesiące na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

Szczegółowe Informacje:
Powiatowy Urząd Pracy
w Kędzierzynie – Koźlu,
ul. Anny 11,
tel. 77-482-70-41 wew. 121, 113

Powiatowy Urząd Pracy REFUNDUJE pracodawcy lub przedsiębiorcy, przez okres 12 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia oraz na wyposażenie stanowiska pracy a także na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W.S

 

Komentarze są zamknięte