Opole: powstanie park edukacyjno-sensoryczny

Autor Obywatelski

Park-edukacyjno-sensoryczny-plan-312x110Na opolskim osiedlu Malinka zbudujemy park sensoryczny. Koncepcja była już wcześniej, teraz znajdą się na ten pomysł pieniądze. To dowód na to, że Opole skuteczne zabiega o unijne granty! Tym razem prawie 1,6 mln złotych wpłynie do nas z puli krajowej, a dokładnie z konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasz projekt oceniono jako 4. w kraju! To będzie wyjątkowy, oryginalny park, w którym mieszkańcy Opola w sposób szczególny doświadczać będą uroków przyrody. Planowane są też nowe nasadzenia na wyspie Bolko. Park podzielony zostanie na różne strefy – doświadczania wzrokiem, dotykiem, zapachem.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 2.6 mln PLN a dofinansowanie 1,56 mln. Dzięki tym pieniądzom zbudujemy park, o który od  jakiegoś już czasu prosili mieszkańcy Opola. Celem planowanej inwestycji jest „uruchomienie” terenu parku, jako dobrze funkcjonującej przestrzeni wypoczynkowej i rekreacji dla mieszkańców osiedla Malinka. Park sensoryczny został zaprojektowany u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej. Park składa się z 5 stref: strefy wzroku, strefy słuchu, strefy smaku, strefy węchu oraz strefy dotyku. Wszystkie strefy są połączone ze sobą ścieżką piaskowo- żwirowo- grysową, krążącą pomiędzy wszystkimi strefami. Wejście do parku zlokalizowano u zbiegu ulic Tarnopolskiej oraz Lwowskiej. Elementem łączącym wszystkie części parku jest ścieżka piesza. Wzdłuż ścieżki zlokalizowano również zewnętrzną siłownię z urządzeniami fitness. Na terenie parku zostanie zlokalizowane również boisko sportowe – trawiaste, wielofunkcyjne.

www.opole.pl

Komentarze są zamknięte