Powstanie nowy klaster na Uniwersytecie Opolskim

Autor Obywatelski

Serdecznie zapraszlogouo_header_am na podpisanie umowy klastrowej dot. powstania Klastra Genetycznego GENOCLUSTER.
Uroczyste podpisanie nastąpi o godz. 13.00 dnia 26 kwietnia br. w Sali Plafonowej UO (Plac Kopernika 11). Celem powstania klastra jest:
– wspieranie działań innowacyjnych w zakresie technologii produktów i usług w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu
– koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi , publicznymi i niepublicznymi w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, również współpraca ze szkołami zawodowymi poprzez promocję, edukację, szkolenia i zachęcania młodzieży do kształcenia się na wybranych kierunkach,
– wsparcie organizacyjne i biznesowe dla członków KLASTRA, aby podnosić poziom realizacji badań i usług,
– zintegrowanie współpracy przedsiębiorstw, w szczególności MŚP w regionie celem realizacji wspólnych projektów, których pojedyncze firmy nie mogą realizować ze względów technologicznych, badawczych i ekonomicznych,
– organizowanie dla członków KLASTRA doradztwa, szkoleń, zespołów negocjacyjnych, spotkań branżowych w zakresie: komunikacji PR, CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym, technicznym i technologicznym,
– kreowanie, budowa i promocja jednej silnej marki skupiającej przedsiębiorstwa w szczególności MŚP w subregionie śląskim dla zwiększenia siły rozwoju marki na rynku regionalnym, krajowym  i międzynarodowym,
Koordynowanie działań zmierzających dla uzyskania dostępu do wspólnego zaplecza naukowego, technicznego i technologicznego wspierającego proces zintegrowanej współpracy członków KLASTRA.

Marcin Miga, rzecznik prasowy UO Opole

Komentarze są zamknięte