Raport z dróg: nie jest dobrze

Autor Obywatelski

Aż 23 proc. sieciri-logo-default dróg krajowych w województwie lubuskim to drogi, które wymagają pilnego remontu. Z kolei woj. zachodniopomorskie może pochwalić się największym udziałem dróg dobrych. Stanowią one 85 proc. sieci krajowej w tym regionie. Takie dane wynikają z Raportu o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2015 roku. Raport
powstał w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na koniec 2015 roku 13,5 proc. dróg krajowych było w złym stanie. Drogi te – w sumie to 2,9 tys. km – wymagają natychmiastowych działań naprawczych. Na drugim biegunie znajduje się blisko 62 proc. dróg, które są w dobrym stanie.

Drogi sklasyfikowane w raporcie jako dobre, to odcinki nowe, odnowione, na których nie trzeba wykonywać żadnych zabiegów. Takich dróg mamy 13,4 tys. km. Stanowią one 61,8 proc. dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA oraz koncesjonariuszy (gdyby wziąć pod uwagę tylko sieć zarządzaną przez GDDKiA, dobre drogi stanowią niespełna 61 proc., a drogi w stanie złym 14,1 proc.). Jak wynika z raportu, z roku na rok sieć dróg krajowych zasadniczo poprawia się, choć z wahaniami – w stosunku do roku 2014 odnotowano 1-procentowy spadek udziału dróg w stanie dobrym.

Najwięcej dróg w dobrym stanie mają do dyspozycji kierowcy z województwa zachodniopomorskiego – aż 85 proc. sieci krajowej w tym regionie to drogi bez istotnych uszkodzeń. Dobrze jest także w województwie pomorskim – niemal ¾ sieci to drogi dobre – a także w podlaskim, łódzkim i opolskim – wszędzie stan dobry stanowi więcej niż 65 proc.

Blisko co czwarty kilometr dróg krajowych to taki, który jeszcze nie został zakwalifikowany jako zły, ale już należałoby planować jego remont. W raporcie stan tych dróg określono jako niezadowalający/ostrzegawczy. W skali kraju to 5,35 tys. km dróg. Najwięcej dróg krajowych w stanie ostrzegawczym jest na Dolnym Śląsku i Śląsku – powyżej 30 proc.

Autorzy raportu analizowali różne rodzaje uszkodzeń nawierzchni. Z ich analizy wynika, gdyby spojrzeć na drogi w ujęciu regionalnym, z koleinami najczęściej mamy do czynienia w województwach centralnych i wschodnich.

Oprac. W.S.

za www.rynekinfrastruktury.pl

Komentarze są zamknięte