Kamień Śląski „stolicą” Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

Autor Obywatelski

PSORW_Kielce_04W dniach 7-8 kwietnia 2016r. w województwie świętokrzyskim odbyło się dwudniowe spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), której od 2014 r. przewodniczy Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

7 kwietnia 2016r. odbyło się Posiedzenia członków PSORW. Na zaproszenie Wójta Bielin Sławomira Kopacza do Gminy Bieliny przyjechało 50 przedstawicieli samorządów z całej Polski, w tym 27 burmistrzów, wójtów. W spotkaniu uczestniczył także ekspert PSORW Poseł Ryszard Wilczyński, kierownik projektu Sieci Najciekawszych Wsi dr inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Wojciech Buliński. Kamień Śląski „stolicą” Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkania stwierdzono, że najlepszym miejscem na siedzibę Stowarzyszenia PSORW będzie Gmina Gogolin, która jest jednym z liderów Odnowy Wsi w kraju, a także posiada bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe oraz duży potencjał turystyczny.

W nawiązaniu do tego Burmistrz Gogolina zaproponował, aby to Kamień Śląski, który spełnia powyższe warunki, stał się „stolicą” PSORWu. Obecni na spotkaniu burmistrzowie oraz wójtowie przyjęli tę propozycję jednogłośnie. Kamień Śląski, kandydat do Sieci Najciekawszych Wsi od 1999 r. uczestniczy w programie Odnowa Wsi na terenie województwa opolskiego. W 2004 r. był laureatem I miejsca konkursu „Piękna Wieś Opolska”, natomiast w 2012r. zdobył tytuł „Najpiękniejsza Wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”. W 2007 r. w Kamieniu Śląskim odbył się VI Europejski Kongres Odnowy Wsi. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia PSORW nastąpi 9-10 maja br. w Międzylesiu (woj. dolnośląskie).

Więcej na www.gogolin.pl

W.S

Komentarze są zamknięte