Słomka: Rosyjska wojna hybrydowa „na wielu fortepianach”

Redaktor16
Fot. KPN-NIEZŁOMNI

Fot. KPN-NIEZŁOMNI

Sprawa Nadii Sawczenko, wojskowego pilota oraz deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy ma jeden z mniej eksponowanych wątków. Wiem, że „pożyteczni idioci” będą atakowali mnie za tekst poświęcony m.in. posłance „Batkiwszczyny”, a więc spieszę od razu z wyjaśnieniem, że nie podzielam poglądów tej partii w sprawie honorowania działaczy OUN, ani walczących w UPA i uznaję mordy dokonane przez ukraińskich faszystów na Polakach na Wołyniu (i na innych terenach wschodnich województw II RP) za ludobójstwo.

Rosja nie honoruje dobrych zwyczajów prawa międzynarodowego i „sądzi” Ukrainkę pomimo jej immunitetu dyplomatycznego. Tymczasem warto przypomnieć wszystkim m.in. cytat z części kodyfikacji Justyniana sprzed piętnastu wieków: „Jeśliby ktoś targnął się na posła nieprzyjaciół, postępek taki ma być traktowany jako popełniony przeciwko prawu narodów, gdyż posłowie uważani są za świętych” [Pomponiusz].
Ponadto Rosji należy przypomnieć tzw. sprawę Matwiejewa. Ambasador Piotra I w Londynie został zatrzymany na ulicy przez swych niezaspokojonych wierzycieli, zelżony i obezwładniony, a następnie przymusowo osadzony w przydrożnym zajeździe. Królowa Anna Stuart kazała go natychmiast uwolnić, natomiast winnych naruszenia nietykalności osobistej posła, surowo ukarać.

Rosja tych zwyczajów i umów międzynarodowych nie respektuje celowo. Zatem skoro reżimu Putina nie obowiązują żadne zasady to można śmiało korzystać z retorsji i sądzić rosyjskich agentów, którym Federacja Rosyjska rozdaje paszporty – zresztą nie tylko dyplomatyczne? Oczywiście Nadii Sawczenko zarzutów agenturalności postawić jako żołnierzowi nie sposób.

Może tak uderzyć w agenturę?

Niedawno Newsweek Polska opisywał, cyt. „Z raportu ABW wynika, że w 2014 roku działalność rosyjskich służb wywiadowczych dotycząca Polski była „na wysokim poziomie”. Celem ich działalności, według autorów opracowania, była dyskredytacja stanowiska Polski i innych członków NATO ws. kryzysu ukraińskiego.

Z raportu wynika m.in., że w 2014 r. ABW zatrzymała pod zarzutem szpiegostwa obywatela Polski, narodowości rosyjskiej; jest on podejrzany o współpracę z wywiadem wojskowym Federacji Rosyjskiej – GRU. Z kolei dwóch rosyjskich dyplomatów zostało uznanych za persona non grata, bo mieli prowadzić działania niezgodne ze statusem dyplomatycznym.

„Ważnym elementem rosyjskiej aktywności było uwypuklanie i niekiedy także kreowanie podziałów wśród państw UE oraz NATO. Eksponowano wszelkie antyunijne i antyamerykańskie wypowiedzi zwłaszcza eurosceptycznych polityków z poszczególnych państw członkowskich oraz głosy krytykujące możliwości zaostrzenia polityki wobec Federacji Rosyjskiej” – zaznaczono w raporcie dotyczącym działalności ABW, w tym kontrwywiadu ABW w 2014 r. Z opracowania wynika również, że aktywność rosyjskich służb wywiadowczych miała wielopłaszczyznowy charakter. Rosjanie – według ustaleń ABW – wykorzystywali zarówno media rosyjskie, jak i polskich obywateli reprezentujących prorosyjską postawę, niektórzy z nich byli opłacani przez instytucje Federacji Rosyjskiej. Narzędziem w tej informacyjnej rozgrywce był też m.in. Internet

„Przejawem rosyjskiej aktywności było działanie na terytorium naszego kraju obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy posiadając rozbudowane kontakty wśród przedstawicieli polskiej klasy politycznej, a także w strukturach UE, starali się wykorzystywać je do sondowania opinii w sprawach kluczowych z punktu widzenia rosyjskich interesów” – zaznaczono w raporcie.

Rosjanie – według ABW – wraz z wybuchem konfliktu na Ukrainie aktywnie zaangażowali się w działania wspierające przedsięwzięcia inspiracyjno-propagandowe. „Uczestniczyli w projektach jednoznacznie kreujących pozytywny wizerunek Rosji, a zarazem ukazujących w negatywnym świetle oponentów polityki Kremla. ABW obserwowała przy tym zjawisko zwiększonych wysiłków ze strony różnych instytucji FR na rzecz konsolidacji i aktywizacji w naszym kraju środowisk prorosyjskich” – podkreślili autorzy dokumentu”.

Zatem nie chodzi jedynie o naciski na Rosję dotyczące Nadii Sawczenko, ale o to, aby stosować szerzej zasady wzajemności. Dziwi mnie fakt, że w dalszym ciągu Władimir Putin nie jest uznawany za „persona non grata” w krajach, które mają za sobą doświadczenia z rosyjskim imperializmem z lat 1917-91.

Sun Tzu w „Sztuce wojny” przekonywał, że „Istnieje pięć rodzajów szpiegów: szpieg miejscowy, szpieg wewnętrzny, szpieg podwójny, szpieg martwy i szpieg żywy. Szpieg miejscowy jest zatrudniany spośród mieszkańców danego miejsca. Szpieg wewnętrzny wywodzi się z nieprzyjacielskich oficerów. Szpieg podwójny to przekupiony szpieg wroga. Szpieg martwy podaje przeciwnikowi nieprawdziwe informacje. Szpieg żywy wraca do swego pracodawcy, by przekazać mu informacje”.

Trzeba wykorzystać szczyt NATO w Warszawie

Profesor Andrzej Zybertowicz niedawno zastanawiał się nad możliwością realizowania w Polsce przez Federację Rosyjską tzw. „wojny hybrydowej”. Tymczasem już w 2013 roku media opisywały działalność Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, którego jednym z liderów jest b. poseł Samoobrony RP Mateusz Piskorski. Jawna pro-rosyjskość i rejestracja partii pod nazwą „Zmiana” mogła być szerszym rozeznaniem „gruntu” w kwestii zainteresowania się przez polskie służby specjalne tego typu działalnością lub być zarzewiem dla projektowanej przez Federację Rosyjską wojny hybrydowej na naszym terytorium. Tymczasem ktoś nadal finansuje działalność tego środowiska, którym w mojej opinii dawno powinny się zająć polskie służby specjalne oraz sejmowa komisja ds. służb specjalnych.

Już dwa lata temu generał Philip Breedlove – naczelny dowódca NATO w Europie stwierdził, że Rosja zaczęła stosować w Mołdawii sposoby działania charakterystyczne dla wojny hybrydowej i że należy opracować strategię powstrzymania takich poczynań. Jak widać słabość Zachodu w zabiegach na rzecz uwolnienia deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy Nadii Sawczenko wynika z braku jednorodnego stanowiska, w przyzwoleniu na łamanie przez Rosję prawa i zwyczajów międzynarodowych oraz tym, że dla niektórych polityków jeśli wojna nie została wypowiedziana to jej nie ma. Tymczasem jest to jak najbardziej zgubne wrażenie … Nowe podejście do działań Rosji musi zostać wypracowane na lipcowym szczycie NATO w Warszawie. Polska ma moralne prawo i obowiązek mówić o tym, o czym inni milczą. To oczywiste wobec doświadczeń z 17 września 1939 roku.

Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

 1. Eleonora
  | ID: bdacdeea | #1

  Panie Słomka a kto Sawczenko udzielił ” immunitetu dyplomatycznego”?
  Prawy Sektor:)
  Zbrodniarka, której udowodniono zbrodnie wojenne sądzona jest w majestacie prawa.
  Nawet Amnesty International nie ma większych wątpliwości….
  Kilka faktów z zyciorysu, którego pan ” patryjota” usilnie broni. Zastanawiające…

  „Po rozpoczęciu walk w Donbasie Sawczenko zgłosiła się do ochotniczego batalionu „Ajdar” by walczyć ramię w ramię z nazistami

  Ta ochotnicza formacja znana jest doskonale poza granicami Ukrainy. Nawet organizacja o tak jednoznacznie lewicowo-liberalnym światopoglądzie, jak Amnesty International, zareagowała na zbrodnie dokonywane przez batalion „Ajdar”, wzywając władze Ukrainy do „powstrzymania zbrodni wojennych dokonywanych przez ochotniczy batalion Ajdar i rozliczenia winnych”.

  Amnesty International stwierdziła, że członkowie batalionu dopuszczali się porwań, grabieży mienia, szantażowania ludności, bezprawnego przetrzymywania, złego traktowania, a najprawdopodobniej także egzekucji na ludności cywilnej. Potwierdzono przy tym wyraźnie, że batalion – choć formalnie podlegał dowództwu Sił Zbrojnych Ukrainy – faktycznie znajdował się poza jakąkolwiek kontrolą, i prowadził działania na własną rękę, szerząc tym samym anarchię, samowolę i bezprawie.

  Skargę na batalion „Ajdar” do nowych władz w Kijowie złożył tez gubernator obwodu Ługańskiego, który przedstawił listę 65 przestępstw dokonywanych przez członków batalionu, w tym nielegalne posiadanie broni, porwania, szantaże, grabież mienia. Ukraińska agencja informacyjna UNIAN donosiła też wszczęciu postępowań karnych wobec członków batalionu – z powodu takich samych zarzutów.

  „Ajdar” słynął z tego, że w jego szeregach walczą neonaziści z Prawego Sektora, UNA-UNSO i mniejszych organizacji skrajnie nacjonalistycznych, nawiązujących do zbrodniczych ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu oraz wzorującego się na nim ukraińskiego nacjonalizmu Stepana Bandery czy Romana Szuchewycza.

  Ujawniono między innymi fakt posługiwania się przez członków batalionu symboliką i emblematami dywizji Waffen-SS „Dirlewanger”, która – złożona z kryminalistów, przestępców, skazańców i innych zwyrodnialców (Niemców, a z czasem także Ukraińców i Rosjan) – dokonała niezliczonych zbrodni na tyłach frontu wschodniego. Formacja ta wymordowała około 60 tysięcy osób, przeważnie cywilów. Podczas walk z AK w Powstaniu Warszawskim dirlewangerowcy zamordowali około 30 tysięcy mieszkańców Warszawy.

  Hasłem batalionu „Ajdar” jest stary pruski slogan „Z nami Bóg” (niem. Gott mit uns), widniejący między innymi na klamrach pasów żołnierzy Wehrmachtu podczas II wojny światowej. Obok symboliki dywizji SS „Dirlewanger” na naszywkach członków batalionu pojawiały się trupie czaszki i piszczele – znany Polakom dobrze symbol SS.

  https://i2.wp.com/www.mysl-polska.pl/gif/dirlewanger_0.jpg?zoom=2

  Kręcą pana Słomkę takie emblematy?
  Sieg Heil!

 2. Eleonora
  | ID: bdacdeea | #2

  Na miejscu pana Słomki zacytowałabym inne cytaty ze Sztuki Wojennej Sun Tzy.
  Bliższe pana środowisku:)

  1. Dyskredytujcie wszystko co dobre w kraju przeciwnika.

  2. Wciągajcie przedstawicieli warstw rządzących przeciwnika w przestępcze przedsięwzięcia.

  3. Podrywajcie ich (nieprzyjaciół) dobre imię. I w odpowiednim momencie rzućcie ich na pastwę pogardy rodaków.

  4. Korzystajcie ze współpracy istot najpodlejszych I najbardziej odrażających.

  5. Dezorganizujcie wszelkimi sposobami działalność rządu przeciwnika.

  6. Zasiewajcie waśnie i niezgodę między obywatelami wrogiego kraju.

  7. Buntujcie młodych przeciwko starym.

  8. Ośmieszajcie tradycje waszych przeciwników.

  9. Wszelkimi siłami wprowadzajcie zamieszanie na zapleczu, w zaopatrzeniu i wśród wojsk wroga.

  10. Osłabiajcie wolę walki nieprzyjacielskich żołnierzy za pomocą zmysłowych piosenek I muzyki.

  11. Podeślijcie im (nieprzyjaciołom) nierządnice, żeby dokończyły dzieła zniszczenia.

  12. Nie szczędźcie obietnic i podarunków, żeby zdobyć wiadomości. Nie żałujcie pieniędzy, bo pieniądz w ten sposób wydany zwróci się stu krotnie.

  13. Infiltrujcie wszędzie swoich szpiegów.

 3. r
  | ID: d731b824 | #3

  Odezwala sie marionetka ruskiej wojskowki w Polsce. Cytaty z ruskiej propagandy Sporo mowi sie ostatnio o wojnie hybrydowej. Z pewnoscia wykorzystywani sa w niej dawni funkcjonariusze. Eleonora to typowy przyklad prorosyjskiej tuby propagandowej. Zwlaszcza w przypadku agresji rosyjskiej na Ukraine staje ona po stronie Kremla. Nic dziwnego wiec, ze potepia ochotnikow ukrainskich i gloryfikuje znane od stulecirosyjskie bezprawie i przedstawia je jako szczyt finezji i sprawiedliwosci. Po II wojnie swiatowej, jak i pod jej koniec,polskie podziemie niepodleglosciowe rowniez bylo skazywane wyrokami tego „finezyjnego” aparatu bezprawia.

 4. s
  | ID: d731b824 | #4
 5. Eleonora
  | ID: bdacdeea | #5

  @r

  W. U…kiedy ci się znudzi bredzenie:)

 6. Eleonora
  | ID: bdacdeea | #6

  Oto wasza duszeńka w pełnej krasie
  I dziwicie się, że większość społeczeństwa co najwyżej kpi sobie z was styropianowi kretyni:)

  https://www.youtube.com/watch?v=q55DOcOBVVI

 7. s
  | ID: d731b824 | #7

  Eleonora (A.G. – prorosyjska zalosna idiotka) po raz kolejny wysyla ruskie obrazki na temat rosyjskiej okupacji Ukrainy (obrazek ciezko pobitego „separatysty” rzeczywiscie wzrusza!!! – widac golym okiem, jak zostal „skrzywdzony.) Zdaniem ruskiej agentki Szewczenko miast strzelac do ruskiego okupanta mialaby witac ruskich kwiatami. Gest Nadii Szewczenko wypreparowany z kontekstu dla zniechecenia nic nie wiedzacego o ruskich agresorach zachodniego odbiorcy ma do niej zniechecic. Tymczasem dowodzi, ze jest osoba niezlomna i, w przeciwienstwie do Eleonory, gardzaca wrogami swojego panstwa.

 8. Eleonora
  | ID: 22c5340e | #8

  @s

  Pan styropianowy demokrata, żałosny dureń pobrawszy już odszkodowanie za walke ” o take Polske” nie dostrzega, iż Ukraina ze swoim pożal się Boże establiszmentem ( Sawczenko, Jarosz, Petroszenko itd) jest bezpośrednim zagrożeniem dla Polski….
  Ale jak takiemu idiocie wytłumaczyć, skoro cieszy się nawet z przyznanych im dodatków rodzinnych 500zł….
  A ich przywódcy głosno mówią

  „„My polskim sobakom (psom) zrobimy drugi Katyń”.

  To słowa Dmitrija Jarosza – byłego przywódcy “Prawego Sektora” w rozmowie z Olegiem Tiahnybokiem – przywódcą partii “Swoboda”.

  Patrz dobrze, bo zyczę ci żebyś jako pierwszy styropianowy demokrata od nich zdrowo oberwał:)

  http://www.podlaska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/74/74-77656.jpg

  Swięto Policji 2015 rok

 9. Eleonora
  | ID: 22c5340e | #9
 10. Eleonora
  | ID: 22c5340e | #10

  … ale o czym tu pisać?!
  Jeden z ” waszych” inteligętów z GazPol wysłany na odcinek kierowania TVP Info został odsunięty na rzecz innego inteligęta.
  Tym razem nożykiem ochrzczonego:)
  Prawdziwego salonowca!

  https://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2014/09/hiena.jpg

  Przytaczam wpis waszego ” prezesa TVP Info” Rachonia
  Wyższa szkoła jazdy, chodząca inteligęcja PISu:)

  „Przyznaję, poniosło mnie. Akcja miała wyglądać inaczej. Nie to, że nie miało być sztucznego Putina – o nie. Miał być, ale mial latać, a nie chodzić.

  Sprężony hel, przygotowana wcześniej łączność niezależna od telefonów komórkowych, ludzie którzy nie znają się między sobą i prosty plan. Skopiować akcję skompromitowania Kasparowa przez Putina za pomocą podobnego urządzenia, ale większych rozmiarów. Nikt z uczestników tego miłego plażowego spotkania nie życzył sobie W.Putina tutaj, w tej roli – akurat 1 września.

  Tyle plan. Na miejscu okazało się, że nasza wiedza z zakresu aerodynamiki jest niewystarczająca do skonstruowania podobnego urządzenia, działającego na otwartym powietrzu. W ciągu pół godziny nie mieliśmy ani jednego balonu, pustą butlę z helem, grupę zapalonych do działania wywrotowców, nie posiadających narzędzi do demonstrowania. Obrazu nędzy i rozpaczy dopełniała sflaczała powłoka koloru cielistego. Całość wydała mi się wówczas typowym przykładem marnującego się potencjału…”

  http://michalrachon.salon24.pl/123061,czlowiek-putin-w-sopocie

  https://pbs.twimg.com/media/CYqygNhWcAAIIDQ.jpg

  Erudyto styropianowy wytłumacz panu prezesowi Rachoniowi, że trzy różowe baloniki nie poniosą takiej solidnej dawki zwojów mózgowych pana prezesa….

 11. r
  | ID: d731b824 | #11

  Belkot ruskiej agentki Eleonory – za to jej placa sowieckie sluzby(placily od kilku dziesiecioleci za trzymanie spolecznstwa polskiego za morde przez ruskie wojsko, ktoremu sluzyla. Wszystko sie nada agenturze rosyjskiej do gloryfikowania antypolskiej polityki. Chcialoby sie rzec – kogo ku..wa obchodza twoje baloniki sowiecka agentko ? Àle oczywiscie nie ma to zadnego znaczenia, bo ta karykaturalna wywloka ruskiej jaczejki bedzie tak perdo..lic, co jej slina na jezyk przyniesie, bez konca za sowieckie ruble.

 12. Eleonora
  | ID: c7d6f31d | #12

  A jakieś argumenty poproszę?
  Jak na razie zachowuje się pan jak podczas ” leżakowania na styropianie”
  To jest wasz język opozycjoniści zafajdani…
  Zero mysli politycznej, społecznej czy wiary katolickiej

 13. r
  | ID: d731b824 | #13

  Ot sowiecka ikona swieta!!!!

 14. Anonim
  | ID: d731b824 | #14

  To znamienne, ze nawet na takim malym portalu pajawia sie jakies prorosyjskie goowno! – rzekomo narodowe, rzekomo propolskie, rzekomo antyniemieckie…ale zawsze prorosyjskie, gdy tymczasem Merkel – agentka stasi dogaduje sie z Putinem nad naszymi glowami. Eleonora – agentka ruskiej wojskowki w Polsce – powielacz rosyjskiej prasy i rosyjskiej propagandy – wy..;dalaj do Moskwy!!!

 15. Eleonora
  | ID: 5bf4a0f8 | #15

  Anonim :
  To znamienne, ze nawet na takim malym portalu pajawia sie jakies prorosyjskie goowno! – rzekomo narodowe, rzekomo propolskie, rzekomo antyniemieckie…ale zawsze prorosyjskie, gdy tymczasem Merkel – agentka stasi dogaduje sie z Putinem nad naszymi glowami. Eleonora – agentka ruskiej wojskowki w Polsce – powielacz rosyjskiej prasy i rosyjskiej propagandy – wy..;dalaj do Moskwy!!!

  To nie zasrywaj tego portalu pod różnymi nickami :)))

 16. Lech Osikowicz
  | ID: 0831e47e | #16

  @Anonim
  Racja. Niech jadą do Moskwy !

Komentarze są zamknięte