Nekrolog: Z przykrością zawiadamiamy, że odeszła Lidia Blystak [RIP]

Niezależna Gazeta Obywatelska

RIP

„Z głębokim żalem pożegnaliśmy dnia 24.02.2016r. na cmentarzu komunalnym w Opolu naszą koleżankę, członka Zarządu naszego Towarzystwa i współzałożyciela – śp.  Lidię Błystak. Zmarła zapisała się w naszej pamięci jako człowiek bezkompromisowej uczciwości, rzetelny sędzia orzekający wiele lat w sądach województwa opolskiego, a potem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, wrażliwy społecznik, polska patriotka, działaczka opozycyjna, życzliwa koleżanka. Cześć Jej pamięci

Przyjaciele z Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Polski Śląsk”.

Komentarze są zamknięte