CitizenGo: W obronie „Okien Życia” [petycja]

Niezależna Gazeta Obywatelska

okno+zycia+szczecinSzanowni Państwo, Komitet Praw Dziecka ONZ w najnowszym dokumencie (CRC/C/POL/CO/3-4) zawierającym zalecenia dla Polski w związku z wykonywaniem przez nasz kraj Konwencji Praw Dziecka krytycznie odniósł się do „okien życia”. Jak już wspominałam w jednej z wiadomości, uruchomiłam akcję, w której piszemy do ONZ w obronie „okien życia”:

http://citizengo.org/pl/30472-w-obronie-okien-zycia-piszemy-do-onz

Choć temat wypłynął w mediach krótko przed wyborami, nie pisałam o szczegółach wcześniej, nie chcąc wprowadzać wtedy tematu zastępczego. Sprawa jest ciągle aktualna. Warto dodać, że Komitet Praw Dziecka, komentując prawo do tożsamości w punkcie 20 stwierdził, że jest zaniepokojony wzrastającą liczbą „okien życia”, które pozwalają na anonimowe pozostawienie dziecka. W Puncie 21 Komitet wzywa Polskę do likwidacji okien życia sugerując, że alternatywą dla nich może być instytucja anonimowego porodu w szpitalu. Komitet nie uwzględnia jednak faktu, że choć „okno życia” nie jest rozwiązaniem optymalnym i zawsze wiąże się z cierpieniem, to może być w skrajnej sytuacji jedynym rozwiązaniem, które ratuje życie dziecka i z tego względu istnienie „okien życia” jest nie tylko uzasadnione, ale wręcz wskazane. Komitet twierdzi, że istnienie w Polsce „okien życia stanowi naruszenie artykułów 6, 9 i 19 Konwencji. Artykuły 9 i 10 Konwencji rzeczywiście dotyczą separacji dzieci od rodziców, lecz artykuł 6, na który powołuje się Komitet stanowi o prawie do życia! (Art.. 6: 1. Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. 2. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka.)

Przypomnijmy Komitetowi Praw Dziecka, że prawo do życia ma miejsce priorytetowe wśród praw podstawowych i że wyprzedza również ważne prawo do tożsamości. Zaprośmy znajomych do podpisania petycji!

http://citizengo.org/pl/30472-w-obronie-okien-zycia-piszemy-do-onz

Jak poinformowała PAP, również Rzecznik Praw Dziecka nie zgadza się ze stanowiskiem Komitetu: Komitet zwraca uwagę na prawo do tożsamości, ale przypominam, że my w tym wypadku mówimy o prymacie prawa do życia – powiedział Marek Michalak. Niejednokrotnie nie zgadzaliśmy się z Rzecznikiem w sprawach związanych z obroną życia i pisaliśmy do niego z prośbą o zmianę jego stanowiska. Cieszy fakt, że tym razem wyraził on rozsądny pogląd w wywiadzie cytowanym przez PAP. Rzecznik przyznał, że pozostawienie dziecka w „oknie życia” nie jest najlepszym rozwiązaniem i lepiej byłoby pozostawić je w szpitalu albo zgłosić się bezpośrednio do sądu lub ośrodka adopcyjnego. Ale jeśli miałoby zostać porzucone w lesie lub innym miejscu dla niego niebezpiecznym, to oczywiście 'okno życia’ jest lepszym wyjściem – argumentował.

Zachęcam Państwa gorąco do podpisania petycji, a jeśli już to Państwo zrobili, to do zaproszenia do jej podpisania znajomych. Wystarczy kliknąć link: http://citizengo.org/pl/30472-w-obronie-okien-zycia-piszemy-do-onz i przesłać dalej tę wiadomość.

Petycję przekażemy Komitetowi Praw Dziecka ONZ.

Serdecznie Państwa pozdrawiam wraz z całym Zespołem CitizenGO

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Campaigns Director CitizenGO Polska

Komentarze są zamknięte