Co zrobić aby było więcej rodzin zastępczych? [debata]

Niezależna Gazeta Obywatelska

rodzina sxcRazem-a-Nie- Osobno RANO zaprasza w imieniu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych do włączenia się w tworzenie Regionalnej Platformy Społecznej w ramach projektu pn: „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej” ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowany z funduszy EOG. Projekt dotyczy wypracowania i wdrażania „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w spotkaniach, które odbędą się w ramach Regionalnej Platformy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14 w następujących terminach:

II SPOTKANIE KONSULTACYJNE RPS ​- 16.09.2015r., godz. 14.00 sala nr 2
III SPOTKANIE KONSULTACYJNE RPS ​- 30.09.2015r., godz. 14.00 sala nr 2
oraz
DEBATA RPS​- 28.10.2015r., godz.13.00, sala im. Znaku Rodła

Tematem II SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO będzie : ”Problemy w realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Zagadnienia jakie będziemy chcieli w szczególności poruszyć to trudności i sposoby ich rozwiązania w zakresie :
1. Procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej
2. Niedoboru kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych i prowadzenia placówek typu rodzinnego.

Liczymy na Państwa współudział w tworzeniu Regionalnej Platformy Społecznej i czekamy na Państwa zgłoszenia.

Potwierdzenie do udziału w II SPOTKANIU KONSULTACYJNYM prosimy przesyłać do dnia 11.09.2015r. (liczba miejsc ograniczona) na adres mailowy: [email protected] lub telefonicznie pod numerami 660523416, 506311601

Wdrożenie wypracowanych w projekcie rozwiązań będzie polegało na zastosowaniu w praktyce w 16 województwach składających się na Model, zasad i procedur włączania się w proces konsultacji społecznych, osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem i organizacji, w ramach kluczowych wybranych polityki społecznej. Dla potrzeb wdrażania Modelu powołane zostaną w każdym województwie Regionalne Platformy Społeczne, złożone z przedstawicieli osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem, organizacji pozarządowych i administracji. Ich zadaniem będzie analiza, wybór kluczowych obszarów polityki społecznej i dyskusja nad możliwościami włączenia się w tym zakresie w konsultacje społeczne przy zastosowaniu Modelu.

I spotkanie konsultacyjne odbyło się w czerwcu, a jego tematem był stanowisko WRZOS pt.: „Strategia udziału organizacji obywatelskich w rozwoju usług społecznych w Polsce do 2020r.” Wnioski wypracowane podczas spotkania zostały przesłane do WRZOS, który przedstawi je odpowiednim organom.

T

Komentarze są zamknięte