Zapowiedzi wydarzeń w Diecezji Opolskiej

Niezależna Gazeta Obywatelska

4_Plakat_Marianki_2015Prolog 4 w ramach przygotowań do ŚDM 2016. W celu przygotowania wolontariuszy do pracy w parafiach podczas Dni w Diecezjach Centrum ŚDM przygotowuje Prolog 4. Spotkanie to odbędzie się na Górze św. Anny w dniach 4-6 września 2015 r. Na spotkanie zapraszamy młodych, którzy ukończyli co najmniej 2 klasę gimnazjum i chcą zostać wolontariuszami w swoich parafiach, a także tych, którzy już zostali ustanowieni liderami bądź wolontariuszami. Zapis na www.botafe.pl

3_Plakat_Róze_2015Diecezjalny Dzień Skupienia dla Róż Różańcowych. Diecezjalny Dzień Skupienia dla Róż Różańcowych odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie. Organizatorzy proponują dwa jesienne terminy skupienia, na które zaproszeni są wierni należący do wspólnot Żywego Różańca w parafiach poszczególnych rejonów duszpasterskich: 5 września 2015 r. o godz. 10.00 – rejon Opole i Kluczbork; 3 października 2015 r. o godz. 10.00 – rejon Nysa i Racibórz. W programie spotkania: konferencja o. Ludwika Mycielskiego OSB, okazja do sakramentu pokuty, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia pod przewodnictwem bpa Pawła Stobrawy, spotkanie z Siostrami oraz wspólna modlitwa różańcowa. Zakończenie nabożeństwem rozesłania o. 15.00. Obok zamieszczamy plakat-zaproszenie w wersji elektronicznej.

Pielgrzymki Jubilatów Małżeńskich. Tradycyjnie we wrześniu Biskup Opolski zaprasza tegorocznych Srebrnych i Złotych Jubilatów Małżeńskich na modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości podczas Pielgrzymki Jubilatów Małżeńskich. Srebrni Jubilaci wraz z najbliższymi zaproszeni są do Opola w niedzielę 6 września na godz. 14.00 do kościoła seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały 1. Małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się w tym miejscu tydzień później, w niedzielę 13 września o 14.00.

Dzień Katechety w Diecezji Opolskiej. W imieniu biskupa opolskiego Andrzeja Czai, dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Marcin Wilczek serdecznie zaprasza wszystkich katechetów świeckich, siostry zakonne, jak również księży katechizujących, do uczestnictwa w Dniu Katechety, który w naszej diecezji odbędzie się w piątek 11 września 2015 r. o godz. 16.00 w kościele seminaryjno-akademickim przy ul. Drzymały 1. W programie: Eucharystia, przerwa na posiłek, konferencja ks. bpa Rudolfa Pierskały i koncert ks. Jakuba Bartczaka.

Pielgrzymki Dzieci Maryi na Górę św. Anny. Diecezjalne Pielgrzymki Dzieci Maryi na Górę św. Anny odbędzie się w dwóch terminach: 25-27 września br. dla rejonu Opole i Kluczbork oraz 9-11 października br. dla rejonu Nysa i Racibórz. Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmowane będą od 1 września wyłącznie drogą internetową: www.swanna.pl/marianki W załączniku 4 zamieszczamy plakat – zaproszenie na pielgrzymkę. Więcej informacji o pielgrzymce na stronie www.nasza-wiara.pl/marianki.

Dożynki Diecezjalne na Górze św. Anny. Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się 20 września na Górze św. Anny. Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00. Od godz. 10.15 delegacje z dekanatów gromadzą się na schodach prowadzących do groty lurdzkiej i w procesji udają do Groty na Mszę św. Dożynkom przewodniczy rejon kluczborski – dekanat Zawadzkie. Dekanat przygotuje służbę liturgiczną: wprowadzenie słowno-muzyczne, przywitanie i podziękowanie, czytania, modlitwę wiernych oraz wyznacza starostów dożynkowych. Każdy zaś dekanat rejonu wyznacza jedną parafię jako delegację z koroną żniwną, chlebem i darem ołtarza. Biskup opolski zwraca się z apelem, by w tym dniu nie urządzać parafialnych i gminnych dożynek. Obecni na dożynkach księża – dekanalni duszpasterze rolników – proszeni są do koncelebry. Duszpasterstwo rolników zaprasza także orkiestry z poszczególnych parafii, parafian w strojach ludowych i poczty sztandarowe.

I Śląskie Forum Historyczne w Nysie. W dniach 16-17 października br. w Nysie, w Domu Dobrego Pasterza, przy ul Rodziewiczówny 15 odbędzie się I Śląskie Forum Historyczne adresowane do ludzi zainteresowanych historią Śląska. Jego organizatorem jest o. dr Henryk Kałuża SVD. Szczegóły zaproszenia, forma zgłoszenia i szczegółowy program Forum, przygotowane przez organizatora, zamieszczamy w załączniku6_Śląskie Forum Historyczne

BP Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte