GDDKiA przebudowuje drogę koło Prudnika

Niezależna Gazeta Obywatelska
GDDKiA

Wierzbiec droga fot. GDDKiA

Opolski oddział GDDKiA informuje, że w dniu 11 sierpnia 2015 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy przebudowy drogi krajowej nr 40 w miejscowości Wierzbiec koło Prudnika.

Przebudowa DK 40 na odcinku około 300 metrów ma na celu poprawę bezpieczeństwa i obejmie miedzy innymi:

– poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 7 metrów oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości projektowanej jezdni,

– budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,

– budowę chodników z kostki betonowej,

– budowę wyniesionej wyspy-azylu dla pieszych,

– montaż barier drogowych ochronnych,

– budowę oświetlenia drogowego,

– wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego wraz ze znakami aktywnymi na budowanej wyspie azylu dla pieszych.

Kosztprac,tookoło812tys.zł.Przebudowapowinnazostaćzakończonapo2miesiącachoddniaprzekazaniaplacubudowywykonawcy,czylidopołowypaździernika.Robotybudowlanebędąsięodbywałybezwprowadzaniaobjazdów,alenależyliczyćsięzutrudnieniamizwiązanymizruchemwahadłowymnaprzebudowywanymodcinku.

Komentarze są zamknięte