NGO Kazimierz Dolny: Walny zjazd SDP zlikwidował obowiązek autoryzacji

Niezależna Gazeta Obywatelska

Zebranie SDP Kazimierz DolnyTrwają dziś (25.04) obrady Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zjazd jest programowy ma przyjąć wnioski dla nowych władz SDP wybranych w październiku 2014 r. Prawie setka dziennikarzy-delegatów zjazdu podzielił się formalnie na cztery grupy robocze: media regionalne, media publiczne, status dziennikarza i Fundacja Solidarności Dziennikarskiej.

Grupa pracująca nad nowelizacją prawa prasowego i statusu dziennikarza uchwalił wniosek do delegatów, aby zlikwidować instytucję autoryzacji. Rozgorzała bardzo ciekawa i gorąca dyskusja. Za utrzymaniem autoryzacji byli m.in. Marcin Wolski, Agnieszka Romaszewska, którzy argumentowali swoimi doświadczeniami o przeinaczaniu słów i przekazu przez niedoświadczonych dziennikarzy. Za likwidacją byli dziennikarze regionalni oraz dr Marek Palczewski, czy prawnik Michał Jaszewski, który podzielił się wieloletnimi doświadczeniami  o ograniczeniu wolności słowa poprzez autoryzację. W dyskusji ponad 20 osób brało udział i temperatura była gorąca. Spośród dwudziestu przyjętych uchwał wspierających media publiczne i regionalne przegłosowano zdecydowaną większością likwidację obowiązku w autoryzacji. Nie ma to jeszcze mocy prawnej, ale jest to wskazówka dla posłów, którzy w Sejmie pracują nad nowym prawem prasowym złożonym przez klub parlamentarny PSL.

Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte