Ujazdowski: Konieczne poparcie dla inicjatywy „Jeden z Nas” ws ochrony nienarodzonych dzieci

Niezależna Gazeta Obywatelska

ujazdowskiJutro (czwartek, 26.02.2015r.) od godz. 9.00 w Komisji ds. Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO) odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące instytucji Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że EIO to nowa instytucja wprowadzona przez traktat lizboński. Na jej podstawie grupa co najmniej miliona obywateli może zwrócić się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań prawnych.

Kazimierz M. Ujazdowski: Przedstawię propozycje wzmocnienia EIO. To prawo obywateli musi być realne a nie fikcyjne. Trzeba zrobić wszystko, aby największa z inicjatyw: „Jeden z Nas” ws. działań prawnych na rzecz ochrony życia nienarodzonych została odblokowana przez Komisję Europejską. Będę się tego stanowczo domagał podczas jutrzejszego wysłuchania. Ogromne poparcie jakie uzyskała inicjatywa w całej Europie (blisko 2 mln podpisów, w tym ok. 250 tys. z Polski) nie może być zmarnowane, to kwestia szacunku wobec obywateli i sens istnienia procedury EIO.

Zapraszamy do informowania o wysłuchaniu i polecania transmisji internetowej „na żywo” z wydarzenia na stronach PE: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20150226-0900-COMMITTEE-AFCO-PETIT

BD

Komentarze są zamknięte