Kolejny rekord projektu SZLACHETNA PACZKA [podsumowanie]

Niezależna Gazeta Obywatelska

Szlachetna Paczka Gala Opole13XIV edycja projektu SZLACHETNA PACZKA była pod wieloma względami rekordowa. Projekt połączył ponad 805 000 osób: darczyńców, czyli osoby, które przygotowały mądrą pomoc, SuperW – czyli wolontariuszy, którzy odnaleźli potrzebujących, dobroczyńców – czyli osoby, które swoimi wpłatami sprawiają, że Paczka może działać oraz członków rodzin w potrzebie. Gdyby dodać do nich wszystkie osoby, które pomogły zorganizować tą edycję – osoby, które pracowały w magazynach i pomagały w transporcie paczek, pracowników firm-partnerów możemy śmiało powiedzieć, że w mądrej pomocy połączyliśmy niemal milion osób. To 2,5% Polaków!

Średnia wartość paczki dla jednej rodziny deklarowana przez darczyńców to 2106 zł. To wartość oszacowana na podstawie anonimowych deklaracji darczyńców. Łączna wartość pomocy przekazanej rodzinom przez darczyńców sięga 41 236 824 zł.

To są jednak liczby, które nieprecyzyjnie odzwierciedlają rzeczywistość. Bo jak zmierzyć poziom wzbudzonej nadziei, głębie inspiracji i motywacji do walki z niełatwą codziennością czy głębokie poczucie „Jestem ważny i potrzebny”? SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który przede wszystkim w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem. Angażując wolontariuszy wokół liderów – wpływa na zmianę całego społeczeństwa. Dziękujemy wszystkim za coroczne współtworzenie DOBRA. Zwłaszcza niski ukłon dla darczyńców Opolszczyzny, którzy jako pierwsi w Polsce objęli pomocą wszystkie rodziny w naszym województwie. VIVAT OPOLSKIE!

Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI dostarczyli pomoc do 19 580 potrzebujących rodzin – osób starszych, samotnych, rodzin wielodzietnych, czyli do około 76 746 osób. Na terenie Opolszczyzny pracowało 18 Liderów Społecznych wraz z 300 osobowym zespołem wyszkolonych wolontariuszy, którzy pomogli 568 rodzinom o łącznej wartości 1 196 208zł przy zaangażowaniu ponad 20 tys. osób. Gratulujemy!

Katarzyna Ciećko

Komentarze są zamknięte