Kempas polityczny posła SLD

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Kempas politycznyPoseł Adam Kępiński z Ozimka rozesłał do członków SLD  i sympatyków kalendarz zwany „Kempasem” na 2015 r. ze swoim manifestem politycznym.  Na czterech stronach zadrukowanego tekstu opisuje Polskę po 25 latach przemian, w której to doszło do ograniczenia praw socjalnych, wzrostu bezrobocia wśród młodych etc.

– „Lewicową politykę godpodarczą można sprowadzić do czterech podstawowych założeń: wysoki i stabilny wzrost gospodarczy, jak najwyższy poziom zatrudnienia, sprawiedliwy podział owoców dobrobytu i rozwoju gospodarczego, odpowiedzialność za państwo” – czytamy w długim liście Kepińskiego do wyborców.

Pisze o tym, że w wyniku transformacji zniknęło pięć milionów miejsc pracy. Pisze również o kulturze, która powinna zawierać elementy sponsoringu, ale nie może stać się tylko komercyjna. W liście jest dużo tez, które nie są tak wyraziste jak walka z kościołem, którą żarliwie eksponował, gdy był w Ruchu Palikota.

imageW kopercie poselskiej dołączony był tym razem kalendarz, a nie tak jak ostatnio długopis z nazwiskiem posła. Natomiast zauważamy brak czerwonych barw w liście i loga SLD. W 2013 roku poseł rozesłał ulotkę, w której chwalił się swoimi statystykami po dwóch latach zasiadania w Sejmie. Tam próbował zmienić swoje nazwisko na  Ken’Pinski i zagrzewać wyborców pytaniem: Who can?

Widać, że poseł rozpoczął kampanię do Parlamentu, ale jeszcze nie wie czy będzie startował z SLD, gdyż szyld partii nie jest eksponowany. Jak wiemy w SLD jest ciasno, a chętnymi są jeszcze Tomasz Garbowski i Piotr Woźniak, którzy są w podobnym wieku i mają pewne wyższe miejsce na liście. Poseł zapowiada, że już w styczniu ruszy jego video-blog „Kempas polityczny”, który będzie dostępny na jego stronie www. Kto to będzie chciał oglądać?

Autor: Tomasz Kwiatek

  1. ely
  2. Historyk
    | ID: 4fb200a8 | #2

    Niestety marny to poseł, nic szczególnego dla Opolszczyzny nie uczynił. Swoje listy poselskie, wysyłane na koszt podatników, dostarcza do b. członków, dawno nie mających z tą partią jakiegokolwiek kontaktu.

Komentarze są zamknięte