Rodzina ma głos – pierwsze certfikaty wręczone – [fotorelacja]

Autor Obywatelski

P1160517Kilkadziesiąt osób z całego województwa – kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych do różnych szczebli władzy lokalnej, otrzymało wczoraj certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie.

W Opolu odbyło się jedno z pierwszych regionalnych spotkań ogólnopolskiej kampanii „Rodzina ma głos!”, podczas którego uroczyście zostały wręczone certyfikaty.

Każdy Kandydat Przyjazny Rodzinie zobowiązał się, że po objęciu funkcji będzie przestrzegał zasad zawartych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie:

  • Pełnego zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty, która powierzyła mi mandat.
  • Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej
w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.
  • Wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci.
  • Podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych.
  • Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.
  • Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.
  • Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.
  • Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania.
  • Finansowania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty.
  • We wszystkich działaniach publicznych kierowania się prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności

red

Komentarze są zamknięte