Europosłowie PiS przesłuchiwali nowego komisarza ds. energii

Niezależna Gazeta Obywatelska

Wysłuchanie publiczneW środę w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie Miguela Ariasa Cañete, kandydata na komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii.

Wśród zadających pytanie byli m.in. europosłowie PiS Dawid Jackiewicz i Jadwiga Wiśniewska.

Europoseł Jackiewicz pytał kandydata na komisarza przede wszystkim o planowane działania Komisji Europejskiej mające na celu zwiększenie niezależności energetycznej UE od dostawców, kierunków i źródeł surowców energetycznych. „Wspomniał Pan o konieczności budowy połączeń międzysystemowych – prosiłbym o informację o pozostałych działaniach, które w tej materii ma podejmować KE” – mówił Dawid Jackiewicz. Europoseł PiS poprosił także o przedstawienie informacji na temat sposobów wsparcia dla wykorzystywania lokalnych zasobów i surowców energetycznych. W odpowiedzi Miguel Arias Cañete podkreślił, że chcąc zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, należy podejmować działania zmierzające do różnicowania źródeł dostaw. Zaznaczył, że trzeba tworzyć europejskie sieci transportu energii i tworzyć połączenia wewnętrzne, co pozwoli działać w interesie całej Unii Europejskiej. Przypomniał także o obowiązku wykorzystania ok. 20 proc. środków z nowej perspektywy budżetowej, które zostały przeznaczone na rozwiązywanie problemów energetycznych i ochrony środowiska w celu np. budowy kanałów przesyłowych.

Dawid Jackiewicz zapytał komisarza także o reformę Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). „Które segmenty gospodarki będą przez system ETS wspierane a których konkurencyjność będzie poprzez te wprowadzone mechanizmy malała?” – pytał europoseł PiS.

Zdaniem Miguela Ariasa Cañete obecny system wymaga usprawnienia tak, by przemysł unijny mógł być konkurencyjny dla innych państw.

Z kolei Jadwiga Wiśniewska pytała o plany nowego komisarza w związku z przyszłym pakietem energetyczno-klimatycznym. Europosłanka PiS zauważyła, że UE odpowiada za mniej niż 10% światowych emisji gazów cieplarnianych, a udział ten może spaść w 2030 r. nawet do 4%. Jadwiga Wiśniewska podkreśliła, że odbywa się to kosztem konkurencyjności gospodarki UE. „Co zamierza Pan zrobić, aby zapewnić zachowanie najbardziej energochłonnych i kluczowych dla wzrostu sektorów gospodarki w granicach Unii Europejskiej? Co Pan zrobi, aby skutecznie zachęcić głównych emitentów takich jak Rosja, Chiny, USA do zwiększenia wysiłków na rzecz zmniejszenia emisji?” – pytała Jadwiga Wiśniewska.

W odpowiedzi Miguel Arias Cañete stwierdził, że trzeba przede wszystkim spełnić zobowiązania dotyczące redukcji emisji wynikające z aktów prawnych na rok 2020. Zapowiedział, że będzie egzekwował obecne zapisy oraz zajmie się przygotowaniem nowych aktów prawnych dotyczących celów na lata 2020-2030. Miguel Arias Cañete zadeklarował także, że rozmowy z największymi emitentami CO2 będą prowadzone przede wszystkim na szczeblu dyplomatycznym przy współpracy z Wysoką Przedstawiciel i Komisarzem ds. Unii Energetycznej.

W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin Grupa EKR podejmie decyzję ws. udzielenia poparcia Miguelowi Ariasowi Cañete.

T

Komentarze są zamknięte