Prawdziwy Brat PIT w skarbówce?

Niezależna Gazeta Obywatelska

PIT, podatkiDane – potrzebne do uruchomienia w 2015 r. usługi PFR (ang. pre-filled tax return), czyli wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych – mają być gromadzone automatycznie. Chodzi o zapowiadane wprowadzenie zasady wypełniania PIT przez administrację w imieniu podatnika. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.


Celem zmian jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a: płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, podmiotami zobowiązanymi do składania informacji o dochodach i przychodach osób fizycznych oraz podatnikami.

Nowelizacja wprowadza obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników tylko drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie 5 osób. Zgodnie z ustawą, każdy podatnik będzie miał własne konto w systemie informatycznym e-podatki, tworzonym przez Ministerstwo Finansów. Tam będzie dostępne wstępnie wypełnione zeznanie PIT.

Płatnicy będą mogli też wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, podpis elektroniczny nie będzie wymagany. Natomiast podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą składać zeznania podatkowe CIT-8 oraz informacje o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 obowiązkowo w formie elektronicznej wraz z podpisem elektronicznym.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

(Źródło: sejm.gov.pl)

Tk

Komentarze są zamknięte