CBA chce przeświatlać dochody urzędników

Niezależna Gazeta Obywatelska1

CBATwój średni miesięczny przychód z pracy w urzędzie przekracza 3,8 tys. zł brutto? Zgodnie z pomysłem resortu sprawiedliwości, musisz złożyć oświadczenie majątkowe, które może prześwietlić CBA. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, by obowiązkiem składania deklaracji o stanie majątkowym objąć pracowników samorządowych, których średni miesięczny przychód uzyskiwany w urzędzie w roku kalendarzowym, za który składa się oświadczenie, jest nie mniejszy niż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale roku poprzedniego. Takie zapisy zawiera projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych, przedstawiony przez resort sprawiedliwości w poniedziałek. (Więcej o projekcie TUTAJ). Dane, do których odsyłają projektodawcy, podaje w Dzienniku Urzędowym RP Główny Urząd Statystyczny. Ostanie pochodzą z 2013 r., kiedy przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale wyniosło 3 823,32 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w administracji samorządu terytorialnego (z tzw. trzynastką) było w tym czasie o 160 zł wyższe – wyniosło 3 983,54 zł. Przy czym projekt ustawy odsyła wstecz – do czwartego kwartału roku poprzedzającego rok składania deklaracji. W rzeczywistości różnica jest więc większa. (Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3 690,30 zł). Zdaniem Grzegorza P. Kubalskiego ze Związku Powiatów Polskich wejście w życie ustawy oznacza „znaczące powiększenie grona pracowników zobowiązanych do złożenia oświadczeń”. Poza wynagrodzeniem zasadniczym, pracownikom samorządowym przysługuje m.in. dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także np. nagroda jubileuszowa. Kubalski zwraca uwagę, że wypłata tej ostatniej może znacznie podwyższyć kwotę średniego miesięcznego przychodu. Nagroda jubileuszowa przysługuje bowiem w wysokości: od 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy do 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy. Poprawki dotyczące pracowników samorządowych są elementem głębokich zmian w przepisach o oświadczeniach majątkowych. Kompleksowe uregulowania miałyby się znaleźć w jednym akcie prawnym – ustawie o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Ustawa określi, kto będzie musiał ujawnić swój majątek oraz w jakim zakresie. Resort sprawiedliwości proponuje ponadto, by wprowadzić zasadę przekazywania do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i urzędów kontroli skarbowej 5 proc. losowo wybranych oświadczeń spośród deklaracji, które nie wzbudziły wątpliwości organów i osób odbierających oświadczenia. Rozwiązanie to miałoby być wprowadzone po upływie okresu przejściowego.

  1. Irena
    | ID: 7108adfd | #1

    Bardzo dobry pomysł.

Komentarze są zamknięte