ENEA przejmie ECO

Niezależna Gazeta Obywatelska

ECO S.A [ecosa.pl]24 lipca 2014r. została podjęta decyzja o przyznaniu w procesie sprzedaży akcji ECO S.A. prawa wyłączności negocjacyjnej Oferentowi ENEA Wytwarzanie S.A. w terminie do 15 września 2014r.

 

Jest to kolejny etap procesu zbycia akcji ECO S.A. przez Miasto Opole oraz Gminy: Brzeg, Grodków i Głuchołazy. Następuje on po zamknięciu tzw. negocjacji równoległych, prowadzonych z podmiotami które złożyły oferty wiążące nabycia akcji, tj. Konsorcjum Inwestorów składającego się z: E.ON edis energia Sp. z o.o., GELSENWASSER 3. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, SFW Energia Sp. z o.o., KEG Komunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH oraz właśnie ENEA Wytwarzanie S.A.

 

Decyzja o przyznaniu wyłączności negocjacyjnych została podjęta po przeanalizowaniu złożonych wiążących ofert zakupu akcji ECO S.A. oraz w wyniku prowadzonych negocjacji równoległych. Warunki zakupu akcji zaproponowane przez ENEA Wytwarzanie S.A. dają możliwość korzystnego zakończenia procesu z punktu widzenia sprzedających Gmin. Podjęcie samej decyzji o przyznaniu wyłączności nie oznacza automatycznego zbycia akcji firmie ENEA Wytwarzanie S.A. Zbycie akcji nastąpi dopiero w przypadku uzyskania porozumienia we wszystkich obszarach negocjacyjnych przez stronę sprzedającą i kupującą.

info Um Opole

Komentarze są zamknięte