Cała Puszcza Białowieska dziedzictwem ludzkości!

Autor Obywatelski1

800px-Rezerwat_ścisły_w_Puszczy_Białowieskiej_7_(Nemo5576)Dziś rano Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął wspólny wniosek Polski i Białorusi o wpisanie obszaru Puszczy Białowieskiej leżącej na terytorium obu państw jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chroniony teren otrzymał nową międzynarodową nazwę Bialowieza Forest, i swoim zasięgiem obejmuje 308 tysięcy ha włączając w to strefę buforową.

Już w 1979 roku Komitet Światowego Dziedzictwa wpisał na Listę Światowego Dziedzictwa położoną w Polsce część Puszczy Białowieskiej, pod nazwą Białowieski Park Narodowy. Obiekt został powiększony w 1992 roku o obszerną część Puszczy Białowieskiej położonej po stronie białoruskiej. Utworzono wówczas Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa “Belovezhskaya Pushcha / Bialowieza Forest”. W 2008 roku Państwa będące Stronami Konwencji o Światowym Dziedzictwie UNESCO (Polska i Białoruś) rozpoczęły starania o re-nominację Obiektu proponując nową nazwę, zmianę powierzchni oraz nowe kryteria uznania. Państwa będące Stronami Konwencji uzgodniły zaproponowanie nowej, rozpoznawalnej na całym świecie, nazwy Bialowieza Forest.

Taki rozwój wydarzeń jest niewątpliwie sukcesem prowadzonej od lat konsekwentnej polityki resortu środowiska i radykalnego zmniejszenia pozyskania drewna, oraz wieloletnich starań i kampanii środowisk przyrodniczych i ekologicznych zmierzających do lepszej ochrony Puszczy Białowieskiej.

Autor G.K

  1. Irena
    | ID: 070c0665 | #1

    To jest Dziedzictwo. Piękn a Puszcza….Słusznie wpisane do zasobów Swiatowego Dziedzictwa UNESCO.Troche to trwało, ale lepiej póżno niż wcale.

Komentarze są zamknięte