Niepełnosprawni oburzeni ćwiczeniami policji w Strzelcach Opolskich

Redaktor

policjaSzanowni Państwo!
W związku z zamieszczoną informacją prasową w wPolityce.pl dotyczącą ćwiczeń policji w Strzelcach Opolskich – „odbijania budynku tamtejszego starostwa z rąk rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci” – stanowczo sprzeciwiamy się i protestujemy przeciwko takiemu nieuzasadnionemu postępowaniu służb porządku publicznego.

Wskazywanie na rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych jako potencjalnych terrorystów jest nieetyczne, hańbiące i szkodliwe społecznie w wyraźny sposób odnoszące się do protestu rodziców i opiekunów w Sejmie którym żyła cała Polska. Tego rodzaju działania rzutują negatywnie na toczące się w obecnym czasie efektywne rozmowy Okrągłego Stołu, kładą się cieniem na prowadzony dialog ze stroną rządową. Milczenie władz może świadczyć o „cichej akceptacji” i przyzwoleniu takim poczynaniom w co My, uczestnicy wspomnianego protestu, a obecnie członkowie podstolików, nie możemy uwierzyć.

Oczekujemy od polskich władz stanowczego odcięcia się od tego „wydarzenia” i podjęcia środków dyscyplinarnych w stosunku do osób funkcyjnych za zgodą których doszło do takich „ćwiczeń” w imię dalszego bez pałek, tarcz i mundurów dialogu.


W imieniu środowiska osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „NADZIEJA”

Komentarze są zamknięte