Rewitalizacja na Opolszczyźnie usprawni transport kolejowy

Niezależna Gazeta Obywatelska

PKP_PLK_S.A._konferencja_20.05 (9)Jeszcze w tym roku pociągi na odcinku linii kolejowej między Błotnicą Strzelecką a Opolem Groszowicami będą jeździły szybciej i bezpieczniej, co przełoży się na większy komfort podróżujących. Rewitalizacja infrastruktury na tej trasie prowadzona na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest już bardzo zaawansowana.

Dotychczas wykonawca prac na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice wymienił już prawie całą nawierzchnię torową, sieć trakcyjną oraz cztery rozjazdy. Wyremontowanych zostało również jedenaście przejazdów oraz czternaście obiektów inżynieryjnych (wiaduktów i przepustów). Aktualnie trwają roboty remontowe na peronach w Tarnowie Opolskim i Kamieniu Śląskim. Budowane są też wiaty na peronie w Strzelcach Opolskich. Na szlaku Kamień Śląski – Tarnów Opolski wymieniane są tory i sieć trakcyjna, a pomiędzy stacjami Szymiszów i Kamień Śląski odtwarzane są rowy odwadniające.

W ramach inwestycji odtworzony zostanie pierwotny stan ponad 35 km linii kolejowej. Nowe szyny i podkłady, a także rozjazdy, sieć trakcyjna, wyremontowane perony, wiadukty i przepusty oraz odtworzone rowy odwadniające będą gotowe jeszcze w tym roku. Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością 120km/h, a towarowe 100km/h. Czas przejazdu na tej trasie dla pociągów regionalnych skróci się do ok. 30 min, a międzywojewódzkich do ok. 23min.

Inwestycja prowadzona na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżujących, a także zwiększenia płynności ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. Wyremontowane perony ułatwią korzystanie z pociągów opiekunom z wózkami i osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dla Opolszczyzny natomiast oznacza podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Wartość projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice”, POIiŚ 7.1-65,  to ponad 251,8 mln zł brutto. Zakończenie prac zaplanowane jest na grudzień 2014 roku.

Komentarze są zamknięte