Otwarcie wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” – Katowice, 12 maja 2014

Redaktor

Wystawa o rzezi wołyńskiej12 maja 2014 r. o godz. 12.00 przy ul. Mariackiej w Katowicach (plac przed kościołem Mariackim) zostanie uroczyście otwarta wystawa plenerowa „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”, przedstawiająca genezę, przebieg oraz skutki „rzezi wołyńskiej”.

Organizatorzy wydarzenia: oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Urząd Miasta Katowice. W otwarciu wystawy weźmie udział Krystyna Siejna, wiceprezydent Miasta Katowice, dr Andrzej Drogoń, dyrektor oddziału IPN w Katowicach oraz dr Marcin Stefaniak, dyrektor oddziału IPN w Szczecinie.

Pierwszy pokaz wystawy został zorganizowany przez Oddział IPN w Szczecinie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia w 2013 r.

W dziejach narodów i państw są wydarzenia, które, mimo ich wielkiego znaczenia, przysłonięte są mgłą niepamięci. W Polsce przez wiele lat takim zapomnianym fragmentem najnowszej historii była zbrodnia wołyńska. Znajdowała się na ona na marginesie zainteresowań historyków, rzadko mówiono o niej w szkołach, niewiele powstało dzieł kultury odnoszących się do tych wydarzeń. Od wielu lat trwa proces przywracania pamięci, daleki jest on jednak od zakończenia. Na wciąż nikłą obecność zbrodni wołyńskiej w powszechnej pamięci wskazują ostatnie badania opinii publicznej, przeprowadzone w 2008 roku.

Przypadająca w zeszłym roku 70. rocznica zbrodni stworzyła unikalną szansę na trwałe zapisanie jej w świadomości Polaków i Ukraińców. Za najważniejsze swoje zadanie Instytut Pamięci Narodowej uznaje działania edukacyjne, przybliżające społeczeństwu prawdę o
wydarzeniach sprzed lat. Poszukiwanie prawdy o przeszłości i pamięć jest naszym podstawowym obowiązkiem wobec ofiar. Jesteśmy to także winni przyszłym pokoleniom Polaków i Ukraińców. Prawda i pamięć stanowią bowiem najlepszy fundament pojednania.

Ekspozycja będzie prezentowana w Katowicach do 26 maja 2014 r.

Informację przekazał: Łukasz Kamiński, Prezes IPN (wstęp do katalogu wystawy)

Komentarze są zamknięte