Radny Nowak chce Centrum Wsparcia Biznesu

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Michał Nowak i Tadeusz Byrdak [fot. Ł. Żygadło]Zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o powołanie Centrum Wsparcia Biznesu. Jednocześnie proponuję, aby w skład CWB weszli: Prezydent Miasta Opola, po jednym przedstawicielu każdej wyższej uczelni z Opola, oraz przedstawiciele 20 największych przedsiębiorstw w mieście. Misją CWB powinno być wypracowywanie najlepszych rozwiązań gospodarczych dla Opola, ocena działań podejmowanych przez administrację Opola, oraz wytworzenie dobrego klimatu otaczającego biznes – naukę – administrację. Proponuję, aby sporządzone konspekty z prac CWB były prezentowane opinii publicznej do szerokiej konsultacji.

Formalne ustanowienie takiego ciała przyczyni się do kreowania zewnętrznego wizerunku miasta przyjaznego przedsiębiorcom i otwartego na biznes w kooperacji z uczelniami, co jest niezbędne w pozyskiwaniu nowych inwestorów tworzących miejsca pracy.

Powołanie Centrum umożliwi ukierunkowanie wiedzy, doświadczenia i potencjału największych opolskich przedsiębiorstw w celu wprowadzania nowych rozwiązań wspierających i rozbudowujących opolski biznes.

Pozwoli ono również na ukierunkowanie działań podejmowanych przez administrację Prezydenta Opola na rzecz rozwoju miasta. Kołem zamachowym rozwoju są miejsca pracy, wzrost wynagrodzeń, dodatnie saldo migracji i demografii, które nieoderwanie łączą się ze wzrostem przedsiębiorczości i większą ilością inwestycji powstających w Opolu.

Ta inicjatywa pobudzi również społeczną odpowiedzialność biznesu czyli wzmocni społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej w kontaktach

z pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną. Może ona być również impulsem do większego zaangażowania firm we wsparcie młodzieży, sportu i kultury w Opolu.

Michał Nowak, Radny Miasta Opola

  1. Irena
    | ID: 55f5904b | #1

    Przedsiębiorca daje sobie radę,ale pod warunkiem, że jemu nikt nie przeszkadza.Łącznie z miejskimi urzędnikami.Niech radny spojrzy, co wyczyniają urzędasy,gdy trzeba rozwiazać jakis problem.Mają tysiąc argumentów na Nie.

Komentarze są zamknięte