Budżet obywatelski jednak bardziej obywatelski

Autor Obywatelski

budzetDziś, po raz kolejny, poznaliśmy regulamin budżetu obywatelskiego miasta Opola. Po raz kolejny, bo regulamin został zaprezentowany  już w październiku ubiegłego roku. Na szczęście dopuszczono do konsultacji stronę społeczną.

O zastrzeżeniach do pierwotnej wersji pisaliśmy szerzej w listopadowym wydaniu Niezależnej Gazety Obywatelskiej. Zwracaliśmy szczególnie uwagę na zapis mówiący, że poszczególne wydziały Urzędu Miasta opiniujące wnioski, przekazują do specjalnie powołanego Zespołu tylko wybrane wnioski. Czyli wyboru dokonywaliby urzędnicy, a nie mieszkańcy. Zapis ten zniknął z obecnej wersji regulaminu. Nie ma w nim również mowy o rekomendowaniu przez urzędników wniosków przeznaczonych do realizacji. O tym jakie inwestycje będą realizowane w mieście w ramach przeznaczonej kwoty 2 mln. zł zdecydują sami mieszkańcy. W głosowaniu będą mogli uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Opola wpisani do rejestru wyborców.

Składane przez Opolan wnioski muszą dotyczyć zadań mieszczących się w kompetencjach miasta. Może to być m.in. budowa lub remont dróg i chodników, rewitalizacja terenów zielonych, budowa obiektów rekreacyjno-sportowych,  ale również organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych. Ważne, by inwestycja realizowana była na terenie, będącym własnością gminy miasto Opole. Każdy zgłoszony wniosek musi być poparty podpisami 20 mieszkańców Opola.

Wyboru wniosków dokonają Opolanie wrzucając kartę do głosowania do urny znajdującej się w Ratuszy i być może również w innych lokalizacjach wskazanych przez Zespół ds. Budżetu, bądź na stronie internetowej Urzędu Miasta. Każdy mieszkaniec może wybrać z listy maksymalnie 3 zadania.

Terminarz budżetu obywatelskiego:
do 21 marca br. powołanie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego,
od 1 do 30 kwietnia br. kampania informacyjna,
od 1 do 31 maja br. zgłaszanie zadań do realizacji; wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta, wysłać pocztą, lub drogą elektroniczną,
od 1 czerwca do 31 lipca br. analizowanie i opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne,
od 15 do 31 sierpnia br. opracowanie przez Zespół ds. Budżetu ostatecznej listy zadań,
od 15 do 30 września br. głosowanie mieszkańców.

Karina Piechota

Komentarze są zamknięte