Kolejna organizacja popiera demonopolizację usług pocztowych

Niezależna Gazeta Obywatelska

SONY DSCKrajowa Izba Gospodarcza to kolejna organizacja przedsiębiorców – obok Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu i BCC,€“ która poparła ideę demonopolizacji polskiego rynku pocztowego. KIG wskazuje, że równe zasady konkurencji -€“ zwłaszcza w przetargach publicznych -€“ zapewniające udział prywatnym operatorom pocztowym wpłyną pozytywnie na obniżenie cen usług i wyraża zaniepokojenie skalą ataku na prywatnych operatorów pocztowych w związku z realizacją kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur.

„Wątpliwości budzi skala krytyki podjętej jeszcze przed uzyskaniem możliwości rzeczywistej oceny działalności prywatnych podmiotów w ramach kontraktu na obsługę sądów. Doceniamy innowacyjność prywatnych operatorów pocztowych i wyrażamy przekonanie, że może ona przynieść kolejne korzyści, zwłaszcza w obszarze dostępności placówek, zmiany systemowej rynku pocztowego w Polsce, jak również innowacyjnych rozwiązań. W szczególności podkreślić należy nowoczesne systemy informatyczne, które w istotny sposób mogą usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości i przyspieszyć przebieg postępowań sądowych”

– napisał Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej w swoim stanowisku.

Wcześniej na podobne zjawiska wskazywały pozostałe organizacje przedsiębiorców, wskazując we wspólnym stanowisku: „Wyrażamy swoje zaniepokojenie nasilonymi atakami na prywatnych operatorów pocztowych w związku z realizacją przez nich kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. Kontraktu, co pragniemy mocno podkreślić, pozyskanego w drodze uczciwego i otwartego postępowania przetargowego, które -“ taką mamy nadzieję po spotkaniu z ministrem administracji i cyfryzacji -€“ powinno być w przyszłości powtarzane również w odniesieniu do kolejnych kontraktów na obsługę jednostek sektora publicznego wykonywanych dotychczas wyłącznie przez Pocztę Polską”.

Biuro Prasowe PGP S.A.

Komentarze są zamknięte