Tajne dokumenty Biura Politycznego PZPR dotyczące Solidarności w latach 1980-1981

Autor Obywatelski1

PZPR_a_SolidarnoscNakładem wydawnictwa IPN ukazała się licząca 919 stron praca „PZPR a „Solidarność” 1980-1981. Tajne dokumenty Biura Politycznego”.

Praca zawiera, poprzedzone historycznym wstępem, protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR od czerwca 1980 do grudnia 1981. Lektura protokołów partyjnych odsłania kulisy procesu decyzyjnego i wizje otaczającego świata na szczytach dyktatury PRL.

W 1980 roku PRL była pogrążona w kryzysie. W odpowiedzi na wprowadzone przez władze podwyżki cen w czerwcu wybuchły strajki – najpoważniejsze w Lublinie. Druga fala strajków miała miejsce w sierpniu. Ich centrum był Gdańsk. W czasie strajków władza w PRL została odebrana przez władze PZPR Gierkowi i jego ekipie. Nowe komunistyczne władze zawarły pod koniec sierpnia porozumienie z robotnikami.

Od samego początku Solidarność była postrzegana przez władze PZPR jako antysocjalistyczny reakcyjny wróg. Przez ponad rok, do wprowadzenia stanu wojennego, trwała zakulisowa walka władz komunistycznych z Solidarnością. W tym czasie Solidarność wytrwała walczyła o polepszenie bytu Polaków. Polskie sny o wolności brutalnie przerwał 13 grudnia 1981 Jaruzelski wprowadzając stan wojenny.

Praca „PZPR a „Solidarność” 1980-1981. Tajne dokumenty Biura Politycznego” pozwala prześledzić te wydarzenia z punktu widzenia sprawującego dyktatorską władze w PRL Biura Politycznego PZPR. Z perspektywy szokująco obcej dla Polaków.

Jan Bodakowski

  1. Irena
    | ID: 8279f37e | #1

    Warto sie zaopatrzyć. Takie dokumenty to cenna pamiatka. Gorzka pamiatka.

Komentarze są zamknięte