Kartka z kalendarza: dziś mija 76. rocznica uchwalenia Pięciu Prawd Polaków

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Prawdy_Rodło1. Jesteśmy Polakami!

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci !

3. Polak Polakowi bratem!

4. Co dzień Polak Narodowi służy!

5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!

Te prawdy Polaków zostały uchwalone na Kongresie w Berlinie przez Związek Polaków w Niemczech 6 marca 1938 r. Stały się one podstawą działania Związku. Stworzyły też uniwersalny i ponadczasowy wzór Polaka. Ideał Polaka służącego codziennie Narodowi Polskiemu, szanującego wiarę katolicką – wiarę przodków, którą chce przekazać przyszłym pokoleniom. Polaka, który nie mówi źle o Polsce – swojej matce.

Dziś daleko odeszliśmy od tych ideałów. Tym bardziej warto te prawdy przypominać i – przede wszystkim – nosić w sercu. Symbolem Polaków w Niemczech od 1933 r. jest Rodło. Przyjęto je jako znak, gdy został zakazany pruskim prawem tradycyjny Orzeł Biały. Rodło to Polska, symbol łączności z Macierzą. Rodło w swym kształcie granicznym ukazuje stylizowany bieg Wisły oraz miasto Kraków – dawną stolicę Polski. Rodło przeciwstawiane było hitlerowskiej swastyce. Po 1939 r. Związek został przez nazistów rozwiązany, a cześć działaczy pomordowana lub uwięziona w obozach koncentracyjnych. Cześć ich pamięci!

Oprac. TK

  1. Irena
    | ID: 6cc36faf | #1

    Dzieki za ten felieton.Ciekawy.Warto w pamieci odtworzyc.

Komentarze są zamknięte