Ruszyła rozbudowa ELO. Polimeks ujawnia szczegóły

Niezależna Gazeta Obywatelska1

ELO rozbudowaPolimex Projekt Opole – spółka zależna Polimeksu-Mostostalu – podpisała z PKO BP umowę o udzielenie gwarancji do kontraktu na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole – poinformowała budowlana spółka, podkreślając jednocześnie, że jest w pełni przygotowana do realizowania tego strategicznego kontraktu.

Jak podał Polimex w komunikacie bieżącym, zgodnie z warunkami umowy, bank udzieli na zlecenie Polimex Projekt Opole gwarancji bankowej zwrotu zaliczki na kwotę 199,16 mln zł z terminem ważności do 15 maja 2019 r. oraz gwarancji bankowej należytego wykonania na kwotę 199,16 mln zł z terminem ważności do 30 sierpnia 2018 r. Ich beneficjentem będzie zamawiający, czyli PGE GiEK.

To historycznie największa i o kluczowym znaczeniu inwestycja w polskim sektorze energetycznym. Dzięki niej istotnie wzrosną w Polsce moce wytwórcze energii elektrycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Realizacja tego kontraktu spowoduje umocnienienie pozycji Polimexu-Mostostalu w sektorze energetyki – napisano w komunikacie spółki o inwestycji wartej 11,5 mld zł.

W tygodniu ogradzano teren inwestycji pod rozbudowę Elektrowni Opole o bloki 5 i 6. Z końcem stycznia ma nastąpić oficjalne przekazanie placu budowy. Przypomnijmy starania Akcji Obywatelskiej Tak dla Elektrownia – Tak dla Śląska spowodowały zmianę decyzji premiera a później Grupy PGE zależnej od Skarbu Państwa.

PGE w informacji o planowanym rozpoczęciu budowy wskazuje, że to rynek zmienił inwestycję z nieopłacalnej na rentowną – Ewolucja otoczenia regulacyjnego rynku energii w Polsce i Europie zmienia postrzeganie inwestycji w źródła konwencjonalne – ocenia Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W katalogu racjonalnych przesłanek do ponownej analizy długoterminowych decyzji inwestycyjnych Spółka umieszcza wprowadzenie mechanizmów mocowych, racjonalizację wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. –  przekazuje w komunikacie Grupa, a jej prezes dodaje – Powyższe czynniki pozwalają nam z większym optymizmem patrzeć na przepływy pieniężne, które decydują o opłacalności elektrowni konwencjonTak dla Elektrownialnych, takich jak w Opolu. Obniżają one także ekspozycję na ryzyko niezadowalającego wykorzystania mocy nowych bloków. Dodatkowo, wierzymy w długoterminową przewagę konkurencyjną naszej Grupy Kapitałowej dzięki inwestycjom w najbardziej efektywne technologie eksploatowane w oparciu o krajowe zasoby – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE.

Tomasz Gabor z zadowoleniem dzieli się wiadomościami i udostępnia zdjęcia z pierwszych prac na organizowanym placu budowy. – Rozbudowa elektrowni w Brzeziu to, z jednej strony zapewnienie innowacyjności i rozwoju polskiej energetyki, a z drugiej także bardzo ważny aspekt społeczny na skalę nie tylko sołectwa, gminy, lecz także powiatu i całego Województwa Opolskiego.

Konsorcjum odpowiedzialne za budowę jeszcze w październiku 2013 roku „nabrało” kształtu i tu przesądziła umowa między Rafako a Alstomem. Dzisiaj również Polimex poinformował, że uzyskał wymagane kontraktem gwarancje bankowe – Polimex-Mostostal w ramach kontraktu wykona wyspy turbinowe i wybuduje chłodnię kominową wraz z układem wody chłodzącej. Zrealizuje również instalacje elektryczne włącznie z  aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką. Weźmie także udział w pracach projektowych. Turbozespoły dla nowych bloków dostarczy firma Alstom – czytamy w komunikacie.

Inwestor zdaje się być dobrej myśli – Obok już obserwowanych, korzystnych dla inwestycji konwencjonalnych trendów regulacyjnych, oczekujemy stabilnej sytuacji makroekonomicznej w krótkim okresie i niewielkich wzrostów w długim – mówi Dariusz Marzec, wiceprezes zarządu ds. Rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.  wyda Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) w dniu 31 stycznia 2014 r., co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych 1 lutego 2014 r. Umowa z konsorcjum firm budowlanych Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power na budowę dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny zakłada, że przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kwartale 2018, a bloku numer 6 w I kwartale 2019 r. PGE przygotowało prezentację na temat inwestycji [dostępna w tym miejscu]

tk, wnp.pl, energia-pl.pl

  1. Irena
    | ID: f64ecfd9 | #1

    Dobre… Wieści….Łopata radnego pana Gabora w ruch….Rusza rozbudowa ,..Elektrowni.!!!
    Tylko sie cieszyć !!!?? Oby szybko,w terminie i szcześliwie wybudowano.!!
    Aniołek Stróż niech czuwa…

Komentarze są zamknięte