Komunikat dla mieszkańców Dzielnicy Grudzice w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opole Ratusz fot. NGOInformuje się mieszkańców Dzielnicy Grudzice w Opolu, że w dniach 27 – 31 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miasta Opola (Wydział Spraw Obywatelskich, pl. Wolności 7-8, pokój nr 5, parter – wejście obok Banku Śląskiego) w godzinach 7 .30 do 15.30 zostanie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy Grudzice – na pisemny wniosek zainteresowanego wyborcy, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie (formularze wniosku dostępne na miejscu w czasie dyżuru jw.).

BP UM Opole

Komentarze są zamknięte