Zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie Lasów Państwowych

Autor Obywatelski2

lasJuż w najbliższą środę Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o lasach. Projekt ten zakłada przekazywanie do budżetu państwa części przychodów ze sprzedaży drewna. W latach 2014 i 2015 ma to być kwota 1,6 mld zł. W kolejnych latach wysokość wpłaty stanowić ma równowartość 2% przychodów ze sprzedaży drewna.

W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać: „Z uwagi na fakt, iż Lasy Państwowe zarządzają i gospodarują mieniem Skarbu Państwa zasadnym jest aby część zysku odprowadzały do budżetu państwa.” Ciekawa logika. Polskie lasy, stanowiące dobro publiczne, wypracowane zyski przeznaczają na modernizację, inwestycje i działalność edukacyjną. Teraz część wypracowanych zysków będą musiały oddawać do budżetu państwa. Ciekawe na co zostaną te środki przeznaczone?

W obronie polskich lasów Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy w porozumieniu z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości planuje przeprowadzić ogólnokrajowe referendum. Referendum dotyczyć ma przyszłości lasów, jak również polskiej ziemi i zawierać 2 pytanie:

1. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12  poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?

2. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE.

Aby wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum mógł zostać złożony w Sejmie, pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej pół miliona obywateli. Listy z podpisami należy przekazać na adres: Prof. Jan Szyszko, Poseł na Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.

Pobierz listę

KP

 1. JT
  | ID: 7522697b | #1

  WSPIERAMY LEŚNIKÓW !

  Dzisiejszy Nasz Dziennik informuje o jutrzejszej (czwartek 23 stycznia godz. 9.30)

  MANIFESTACJI Leśników przeciwko ograbianiu przez rząd Lasów Państwowych.

  >>>>Gazeta Polska opisuje „sprzedanie wędzonych szynek” strona 6-8<<<<

 2. JT
  | ID: 7522697b | #2

  Ryszard Kukliński – Polak i Patriota -BOHATER NARODOWY.
  Doczekał się filmu kinowego o swoim życiu i misji

  http://www.youtube.com/watch?v=ntG-ZIZ1hdQ

Komentarze są zamknięte