Odtajnić raport w sprawie śmierci 17-latki z Kędzierzyna-Koźla

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Małgorzata WilkosMichal NowakNa początku stycznia jako pierwsi, zwróciliśmy się do Marszałka Województwa Opolskiego pana Andrzeja Buły o powołanie komisji do zbadania okoliczności śmierci 17-latki z Kędzierzyna-Koźla. Wnioskowaliśmy, aby komisja wskazała ewentualnych winnych tej tragicznej i bezsensownej śmierci, ale przede wszystkim, aby wypracowała procedury dla opolskich szpitali, pozwalające uniknąć takich sytuacji w przyszłości.

Dziś słyszymy, że komisja zakończyła już prace i utajniła raport końcowy. Wgląd w niego ma jedynie dyrekcja opolskich szpitali: Wojewódzkiego Centrum Medycznego i Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego, czyli placówek zaangażowanych w sprawę, ponieważ odmówiły przyjęcia pacjentki, nie ma go natomiast rodzina zmarłej, pacjenci i opinia publiczna.

W piśmie jakie skierował do nas Marszałek Andrzej Buła w odpowiedzi na nasz wniosek o powołanie komisji stwierdził, że „ważne jest, aby stosowane przez szpitale procedury były nie tylko zgodne z literą prawa, ale także gwarantowały standardy w których zdrowie i życie pacjenta jest wartością najwyższą”. Takie właśnie procedury miały być wskazane w raporcie, aby takie przypadki jak 17-latki z Kędzierzyna-Koźla nie zdarzały się w przyszłości.

Wszyscy mamy prawo dowiedzieć się kto zawinił w tej sprawie i co zostało zrobione, aby taka tragiczna sytuacja więcej się nie powtórzyła, dlatego zwróciliśmy się do Marszałka Andrzeja Buły o ujawnienie informacji i odtajnienie raportu – w formie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Organy władzy samorządowej mają obowiązek zapewnienia obywatelom dostępu od informacji publicznej – reguluje to specjalna ustawa – Ustawa o dostępnie do informacji publicznej, Zgodnie z art. 5 Ustawy dostęp ten może być ograniczony jedynie w przypadku tajemnicy państwowej i służbowej, ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej, tajemnicy przedsiębiorcy oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej. W tym przypadku nie zachodzi żadna z tych przesłanek, nie ma podstaw do decyzji o utajnieniu raportu. Raport musi być jawny, aby pacjenci mieli przekonanie, że szpitale naszego województwa gwarantują im możliwie najlepsze i bezpieczne leczenie. Nie może być tak, że wiedza ta przekazana została jedynie szpitalom, które być może nie dopełniły swoich obowiązków. Nie wiemy tego, ale chcemy się dowiedzieć, dlatego występujemy o odtajnienie raportu.

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej – udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Liczymy, że pan Marszałek zmieni swoją decyzję, udzieli nam informacji i odtajni raport komisji, jeśli jednak tak się nie stanie, będziemy podejmować dalsze kroki w sprawie.

Małgorzata Wilkos i Michał Nowak

Za: Komunikat prasowy Solidarna Polska Opole

  1. Krzysio s.
    | ID: 15e10ba7 | #1

    Dlaczego publikujecie zdjęcia sprzed 20 lat ?

Komentarze są zamknięte