Od nas zależy, czy św. Jacek zostanie najwybytniejszym Ślązakiem [głosuj]

Niezależna Gazeta Obywatelska

swjacekOd ośmiu wieków św. Jacek rozsławia imię Polski. Poprzez dzieło którego dokonał jako Apostoł Północy, miasta które noszą jego imię (Saint-Hyacinthe, Kanada), dzielnice („Jackowo” Chicago), diecezje (san Jacinto, Ekwador), katedry, kościoły, kaniony, góry, obeliski, okręty wojenne, etc., o poezji czy obrazach wielkich twórców nie wspominając (Cervantes, El Greco, Carracci, etc.). Pozostają jeszcze jego zasługi duchowe: od 1686 roku na prośbę króla Jana III Sobieskiego św. Jacek był przecież głównym Patronem Polski!

Obecnie mamy możliwość mu za to podziękować: największy dziennik na Śląsku ogłosił plebiscyt na najwybitniejszego Ślązaka. Dzięki ofiarnemu wysiłkowi całej rzeszy hiacyntofilów udało się wejść Jackowi na podium (3 miejsce na 55 startujących), możemy jednak powalczyć o więcej. Potrzebna jednak jest Wasza pomoc, należy wejść na strunę internetową „Dziennika Zachodniego” (zob. niżej) i przez pięć kolejnych dni (tyle zostało do końca Plebiscytu) kliknąć 5 x na dzień na ikonkę św. Jacka. Tylko tyle, choć oczywiście byłoby dobrze gdyby każdy z Was rozesłał ten link do jak największej liczby osób. Razem możemy więcej!
Wiadomo, że to tylko gazetowy plebiscyt, ale zarazem wielka szansa, żeby wypromować wartości, którym św. Jacek służył! Jeśli zajdzie wysoko, a to zależy tylko od nas, media będą musiały się do tego faktu odnieść.
Raz jeszcze zachęcam do udziału w plebiscycie i do głosowania każdego dnia, mobilizując także innych. Gdyby ktoś z Waszych znajomych pytał dlaczego warto na św. Jacka głosować, przygotowałem „ściągę” (zob. niżej). Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże!
ks. Arkadiusz
zob.
A to już ściąga! Św. Jacek to:
– „Największa polska postać historyczna wieku XIII i jeden z najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy” (prof. Feliks Koneczny)
– „Dzięki św. Jackowi m. in. wiek XIII był okresem wielkiego przebudzenia religijnego, pierwszym stuleciem świętych w Polsce” (prof. Karol Górski)
– „Wielki syn, a w pewnej mierze i ojciec naszej Ojczyzny, ponieważ był jednym z tych mężów, którzy bardzo zaważyli na całym naszym życiu religijnym i narodowym”. (List pasterski Biskupów Polskich, 1957)
– „Św. Jacek swą działalnością obejmował wszystkie granice Polski i w czasach rozbicia dzielnicowego scalał jej mieszkańców w jedną rodzinę”. (List pasterski Biskupów Polskich, 1957)
– „Nauczył św. Jacek naród polski umiejętności jednoczenia, zespalania”. „Od niego rozpoczęło się przepowiadanie Ewangelii po polsku” i dzieki niemu, m. in., „nie mamy na naszym sumieniu narodowym ciężkich zbrodni”. (Prymas St. Wyszyński)
 – “Chluba naszego narodu”, „był jednym z tych, którzy nas zrodzili dla Chrystusa i dla Ewangelii”, „uczył ich także wielkości człowieczeństwa”, „był pierwszym, który uczył naszych przodków odmawiać różaniec”, „myśmy od niego nauczyli się chodzić z Maryją” (kard. Karol Wojtyła)
Komentarze są zamknięte