Prawo jazdy będzie ważne 15 lat

Niezależna Gazeta Obywatelska

Trybunał Konstytucyjny_TKPrawo jazdy ważne do 15 lat to przepis zgodny z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny, który wydał dziś orzeczenie w sprawie przepisów zaskarżonych przez grupę posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Dokumenty prawa jazdy, które zostały wydane po 18 stycznia 2013 r. mają 15-letni okres ważności. Wcześniej, w przypadku braku zastrzeżeń ze strony lekarza, wydawane były bezterminowo. Jak wynika natomiast z obowiązujących przepisów, bezterminowe prawa jazdy wydane przed wejściem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami także będą podlegały wymianie w latach 2018-2033.Trybunał uznał, że art. 124 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim dotyczy wymiany prawa jazdy jest zgodny z konstytucją. W pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone.

Wnioskodawcy argumentowali, że wymiana bezterminowych dokumentów na nowe, których ważność ograniczona jest do 15 lat jest niezgodna z konstytucją. Ich zdaniem obowiązek ten narusza zasadę ochrony praw nabytych, zasadę proporcjonalności oraz ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpierając powyższy argument, przedstawiciel Sejmu, Andrzej Duda stwierdził, że konieczność wymiany dokumentu nie doprowadza do naruszenia zasady proporcjonalności, bo działanie to jest zasadne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ocenie wnioskodawców kwestionowane przepisy naruszały zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę określoności przepisów prawa. Zamieszczenie bowiem w ustawie niejasnych regulacji dotyczących okresu, na jaki wydawane są prawa jazdy, powoduje ryzyko utraty ich bezterminowego charakteru.

Za: Aspekt Polski

Komentarze są zamknięte