9 grudnia – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Niezależna Gazeta Obywatelska

1procent_dla_Stop_KorupcjiMiędzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji – święto obchodzone corocznie 9 grudnia, wyznaczone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas przyjęcia Konwencji Przeciwko Korupcji w dniu 31 października 2003 roku podpisanej przez 95 krajów w Méridzie w Meksyku.

Obchody mają podkreślić rolę Konwencji w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji oraz zwiększania świadomości na ten temat.

Sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, w swoim przesłaniu z 9 grudnia 2011 podkreślił, że: „Każdy z nas ma obowiązek podjąć działania przeciwko istniejącemu rakowi korupcji.”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji odbędzie się dzisiaj tj. 9.12IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna zorganizowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tegoroczna inicjatywa jest organizowana we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

tk, wikipedia, cba

Komentarze są zamknięte