List otwarty posła P. Jakiego ws. braku środków na dodatkowe patrole policji w Opolu

Autor Obywatelski2

jakiW związku z obniżającym się poziomem bezpieczeństwa w Opolu i brakiem środków na dodatkowe patrole policji poseł Patryk Jaki skierował listo otwarty do Prezydenta Opola i Rady Miasta.

Szanowny Panie Prezydencie,
Radni Miasta Opola,

W związku z niepokojącymi informacjami o pogarszającym się bezpieczeństwie na ulicach Opola, apeluję o przychylenie się do wniosku Komendanta Miejskiego Policji w Opolu oraz opinii Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i zagwarantowanie policji środków finansowych na dodatkowe patrole w 2014 roku.

Doświadczenia dwóch ubiegłych lat pokazują, że rezygnacja z dodatkowych patroli policji skutkuje wzrostem przestępczości w Opolu. Dalsze utrzymywanie takiego stanu rzeczy może poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta jedynie pogorszyć. Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców tych dzielnic Opola, w których najczęściej dochodzi do aktów przemocy, tj. Dambonia, Osiedle Armii Krajowej, Malinka.

Oszczędzanie na bezpieczeństwie mieszkańców jest polityką krótkowzroczną i skutkować musi w przyszłości obniżeniem poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Nasilać się też będą akty wandalizmu, chuligaństwa i przemocy, stając się zagrożeniem dla zdrowia i życia opolan, dlatego apeluję do Pana Prezydenta oraz do Radnych Miasta Opola o przyznanie środków na dodatkowe patrole, które pozwolą przeciwdziałać zjawiskom kryminogennym i aspołecznym zachowaniom na opolskich osiedlach. Nie sposób bowiem utrzymywać satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta, skoro liczba policjantów na opolskich ulicach stale maleje.

Patryk Jaki
Poseł na Sejm RP

  1. Krzysio s.
    | ID: 49a368b2 | #1

    No proszę, jaki ten jaki stał się aktywny. patryczek dobrze wie że SP leży i kwiczy, więc posłem już nie zostanie. Takich „akcji” będzie teraz więcej, bo patryczek chce pokazać Opolanom, jak to będzie dobrze, kiedy to on już będzie Prezydentem Opola. Ludzie – nie dajmy się jeszcze raz oszukać !

  2. Irena
    | ID: 889d4be5 | #2

    To ilu policjantów patroluje ulice miasta Opole? W jakiej wysokości przyznana jest dotacja? Jaki jest wskażnik % pracujących do przebywających na L-4. Czy 50% do 50%. Dobrze byłoby przeprowadzić analize i tutaj Komisja Rewizyjna RM Opola winna sporzadzić Raport o stanie słuzb policyjnych, zanim udzieli dotacji.

Komentarze są zamknięte